Til toppen

Sikrere og mer produksjon på Edvard Grieg

Ny teknologi gjør det mulig å vise et sanntidsbilde av det totale risikonivået på plattformen.

Som de første på norsk sokkel, og så vidt vi kjenner til i verden, tar Lundin Norway neste skritt for å effektivisere og gjøre produksjonen på Edvard Grieg-plattformen enda mer sikker med denne teknologien.

Det nye systemet overvåker de viktigste risikofaktorene på plattformen, og samler det på én skjerm – et såkalt barrierepanel. Slik får man en automatisk, oversiktlig fremstilling av barrierestatus og risikonivået på plattformen til enhver tid.

– Barrierepanelet er et eksempel på hvordan vi tar i bruk digitale løsninger for å samle informasjon og gjøre informasjonen mer tilgjengelig og dermed gjøre arbeidet med å redusere risiko til enhver tid mer effektiv, sier Kari Nielsen, driftsdirektør i Lundin Norway.

Denne løsningen har en effektiviseringsgevinst på flere millioner kroner årlig.

Systemet gir live-data fra de ulike prosessene på plattformen – også informasjon om planlagte og gjennomførte, eventuelt ikke gjennomførte, kontroller og reparasjoner. Dette er informasjon som samlet sett sier noe om det i ytterste konsekvens kan skje alvorlige ulykker.

– Dette er digitalisering i praksis. Det er et viktig at vi evner å ta ulike digitaliseringsinitiativer fra floskler og festtaler – til noe som faktisk utvikles og tas i bruk, sier Nielsen.

Mye av prosessene som samles i barrierepanelet har også tidligere blitt overvåket digitalt. Nå er det tatt inn flere kilder til informasjon, blant annet det som til enhver tid ligger inne i avvikssystemet og hvilke arbeidsordre som er gitt. Systemet tar hensyn til om det er planlagt vedlikeholdsarbeid som ikke er utført, eller er blitt utsatt. Slik minsker man sannsynligheten for at man for eksempel kobler ut flere sikkerhetssystemer samtidig som skal fungere som barriere for hverandre.

– Vi må utvikle, tilpasse og ikke minst ta i bruk ny teknologi. Her ligger nøkkelen til sikrere og mer effektive operasjoner på sokkelen, som igjen gir mer lønnsom produksjon, sier Nielsen.

Oversiktlig system: Skjermens første nivå viser status innenfor ti kategorier for storulykker.