Til toppen

TopSeis kan knekke letekoden i Barentshavet

Banebrytende seismikkteknologi og unike arbeidsmetoder tar Lundin Norway nærmere nye funn i Barentshavet.

I disse dager analyserer geologene i Lundin 2000 kvadratkilometer med seismiske data innhentet med TopSeis- teknologi fra Lopphøgda i Barentshavet. Det er første gang denne teknologien tas i bruk på norsk sokkel, og de foreløpige resultatene vekker begeistring.

– Det er ingen tvil blant Lundin sine geologer at de nye dataene vil være det fremste våpenet i kampen om å virkelig knekke koden for økt utvinning i Barentshavet, sier senior geofysiker i Lundin Norway, Per Eivind Dhelie.

Lundin-utviklet teknologi
Metoden som er utviklet av geofysikerne i Lundin sammen med seismikkselskapet CGG gir krystallklare bilder av undergrunnen og er spesielt godt egnet for grunne reservoarer, som for eksempel i Barentshavet.

– Barentshavet har vist seg å ha litt mer krevende å gjøre seismiske innsamlinger fra, rett og slett fordi havbunnen er veldig hard. Signalene reflekteres på en helt annen måte. Detaljgraden fra denne metoden vil være til stort hjelp spesielt i Alta-området, hvor de spesielle geologiske forholdene kan by på en del utfordringer i form av store hulrom i undergrunnen (karstifiserte karbonater), noe som er ganske nytt i norsk sammenheng, sier Dhelie.

Metoden går enkelt forklart ut på at to seismikkbåter opererer i tandem. Signalkildene til den ene båten plasseres rett over lyttekablene, og ikke foran som er det vanlige. For å få dette til må lyttekablene trekkes tilstrekkelig dypt i vannet til at båten med signalkilden kan seile over uten å komme i konflikt med kablene. En slik operasjon har tidligere vært ansett som ikke mulig å gjennomføre.

– Det er nok mange geofysikere i verden som har tenkt tanken. Men Lundins geofysikere brettet opp armene og satte i gang, sier Dhelie.

Metoden gjør at de viktige dataene midt under kildene nærmest blir støyfrie. Dhelie mener Lundin nærmest har introdusert en ny æra i seismikkindustrien.

– Bildekvaliteten er revolusjonerende god. Det er som å gå fra 720 til Ultra HD og 4K på fjernsynet hjemme. Introduksjonen av TopSeis har virkelig snudd opp ned på gamle inngrodde sannheter. Med disse høyoppløselige bildene er det hevet over enhver tvil. Porøsiteten man jakter nede i de Permiske kalkavsetningene i Barentshavet skal ses og finnes, sier Dhelie.

Innovative arbeidsmetoder
I 2014 gikk Lundin sammen med kontraktører og andre samarbeidspartnere for å se hvilke utfordringer som fantes. Dette akkumulerte i et treårig samarbeidsprosjekt.

– Vi har snudd alle steiner når det kommer til de problemstillingene vi hadde i Barentshavet, sier Dhelie.

Innovative arbeidsmetoder har alltid vært en del av nøkkelen til Lundins letesuksesser.

– Vi har en veldig direkte og enkel samarbeidsmetode. Det er veldig enkelt å gå rundt i gangene hos Lundin, og samarbeide på tvers av avdelingene. Vi er få mennesker. Vi ser problemene, snakker med alle deler av selskapet, og har en helhetlig forståelse av de fundamentale utfordringene Lundin jobber med.

Et eksempel Dhelie trekker er hvordan de løste utfordringer knyttet til boring av sidesteget på Alta, der store hulrom i undergrunnen gjorde at borearbeidet måtte stanses.

– Det kan sammenlignes med å bore i en vegg, der du plutselig kommer gjennom til et hulrom. Dette gjorde boreoperasjonene utfordrende.

Da satte boreingeniørene seg sammen med geologene for å se hvordan vi kunne kartlegge disse hulene fra seismiske data i området.

– Ved å jobbe på tvers av avdelingene løste vi en seriøs utfordring på en svært effektiv og god måte, sier Dhelie.