Til toppen

Vi forbedrer vår egen rekord!

Lundin Norway er norsk sokkels mest effektive produksjonsselskap. Ingen hadde lavere kostnad per fat produsert i 2017. Og hittil i år har vi forbedret vår egen rekord med mer enn 17%.

I årets tre første kvartaler var Lundins gjennomsnittlige produksjonskostnad 3,49 US dollar per fat. Gjennomsnittet for norsk sokkel ligger på om lag 11 dollar per fat.

Edvard Grieg-feltet er den viktigste bidragsyteren til Lundins produksjon. Siden oppstart i 2015 har teamet som jobber offshore sørget for at plattformen har produsert med svært høy regularitet helt fra første dag. Hittil i år har plattformen vært i produksjon i 97% av tiden.

Det er flere faktorer som bidrar til det gode resultatet, men mye handler om folk og arbeidsmetoder.

-Det vil alltid være slik at en høy, trygg og stabil produksjon er grunnlaget for gode resultater i vår industri. I så måte har teamet vårt på Edvard Grieg overgått alle forventninger, sier Kristin Færøvik.

Lundin Norway startet som et lite leteselskap i 2004. I dag er vi et fullverdig oljeselskap med aktiviteter innen leting, utbygging og produksjon. Den eventyrlige veksten er tuftet på egne funn og utbygginger.

-Dette er naturligvis bra for oss som selskap. Men vi skal også huske på at størstedelen av inntektene fra produksjonen på norsk sokkel går til staten og felleskapet. Slik sett er dette gode nyheter for alle, sier Kristin Færøvik.