Til toppen

Drift av felt

Lundin Norway vil drifte sine felt fra kontoret på Lysaker. Det har vært et bevisst valg å bygge opp et sterkt driftsmiljø sammen med resten av organisasjonen. I den vekstfasen selskapet står i nå har det ikke vært ønskelig å dele opp organisasjonen, og nye tekniske løsninger ivaretar samhandling på en effektiv og robust måte. […]

Lundin Norway vil drifte sine felt fra kontoret på Lysaker. Det har vært et bevisst valg å bygge opp et sterkt driftsmiljø sammen med resten av organisasjonen. I den vekstfasen selskapet står i nå har det ikke vært ønskelig å dele opp organisasjonen, og nye tekniske løsninger ivaretar samhandling på en effektiv og robust måte.

Driftssenteret styres etter tre overordnede mål:

  • Vi skal til enhver tid ha optimal produksjon i forhold til tilgjengelige ressurser.
  • Vi skal ha nulltoleranse for uønskede hendelser.
  • Vi skal være det mest attraktive selskapet å jobbe i for kvalifiserte ansatte.

Følgende driftsprinsipper er lagt til grunn for styring av virksomheten:

  • Vårt lederskap er basert på stort personlig ansvar og tillit.
  • Vi skal ha en kultur som er preget av åpenhet, respekt, gjensidig tillit, samhandling og en praktisk tilnærming til oppgaver som skal løses.
  • Vi arbeider som ett integrert team på tvers av lokalisering, fagdisipliner, roller, organisasjoner og ansettelsesforhold.
  • Vi skal utnytte kompetansen som finnes i leverandørindustrien på en effektiv måte.
  • Oppgaver som kan gjøres på land, skal gjøres på land.
  • Vi er en lærende organisasjon, med kontinuerlig fokus på forbedringer, kunnskapsdeling og utnyttelse av egen kompetanse og nye teknologier/teknikker.