Til toppen

Driftssenter ved Oslofjorden

Lundin Norway har hatt svært gode funnrater de siste årene. Det er vi stolte av. Vi har også bygget opp en kompetent feltutviklingsavdeling som snart er klar med vår første egenopererte installasjon på Brynhild-feltet. Organisasjonen som skal drifte feltet, er nå også på plass.  Vår ambisjon er å bli blant de aller beste, også på […]

Lundin Norway har hatt svært gode funnrater de siste årene. Det er vi stolte av. Vi har også bygget opp en kompetent feltutviklingsavdeling som snart er klar med vår første egenopererte installasjon på Brynhild-feltet. Organisasjonen som skal drifte feltet, er nå også på plass.  Vår ambisjon er å bli blant de aller beste, også på drift.

Til å bygge opp vår driftsorganisasjon ansatte vi en ingeniør med erfaring fra blant annet etableringen av Hydros driftsorganisasjon på Ormen Lange. Hun kom til et selskap med hovedfokus på leting og har allerede rekruttert et kompetent team med sammensatt faglig bakgrunn, ulik alder og erfaring og hvor alle «har gjort det før».

Rekruttering
I Lundin Norway legger vi vekt på å ansette medarbeidere med kompetanse, erfaring og riktig innstilling. De fleste har med seg gode og dårlige erfaringer fra tidligere arbeidsplasser. Det vi tilbyr er mulighet til å være med å bygge opp en virksomhet fra grunnen av. Vi legger vekt på at alle skal kjenne et personlig ansvar for sine oppgaver, men også på at hver enkelt skal kjenne at han eller hun gjør en forskjell for selskapet. Våre medarbeidere blir sett og lyttet til.

Rekrutteringsfasen viste at mange er opptatt av å være med å skape noe nytt. Hos oss får ansatte prøve ut ideer, i samarbeid med kollegaer og i pakt med våre retningslinjer.

Lundin-modellen
Samarbeid på tvers og kompetansedeling er stikkord som medvirket til at driftsavdelingen i Lundin Norway ble lagt til Lysaker og ikke et annet sted. Tverrfaglig spisskompetanse under samme tak fremmer innovative og gode løsninger i hele vår verdiskapingskjede.

I Lundin Norway satser vi på modne løsninger brukt på nye måter. Vi liker å vite at ting fungerer før vi tar dem i bruk. Evnen til å kombinere det velkjente med det innovative og kreative har ført oss dit vi er i dag, og det vil også være en viktig driver også i utviklingen framover.

Lundin-kulturen
Vi som jobber i Lundin Norway, snakker om og kjenner Lundin-kulturen. Det er, og skal være, kort vei til beslutningstakerne, uansett hvor du jobber i organisasjonen. Vi ansetter ikke folk bare på grunnlag av kunnskap og erfaring, vi ser også etter et genuint ønske om å være med å bygge og skape. Denne kulturen er også en av grunnpilarene i vår nye driftsavdeling.

Avdeling i vekst
Lundins Norways første offshore driftsavdeling er lokalisert på land. All drift på Brynhild-feltet overvåkes fra land. Vi er også i gang med å bygge opp driftsorganisasjonen for Edvard Grieg-feltet, som etter planen skal starte produksjonen i 4. kvartal 2015. Hensikten med å få driftskompetanse om bord i en så tidlig fase, er blant annet å sørge for at all planlegging bidrar til en effektiv driftsfase.

Edvard Grieg-plattformen skal også ha personell offshore. Bemanningen vil bli organisert i fire skift, ikke tre som er det mest vanlige. I tillegg til de tre lagene som skifter på å jobbe offshore, skal det til enhver tid være ett skift på land. Dette landskiftet skal ikke ha offshore rotasjonsordninger, men være i land ett år av gangen. Gjennom denne ordningen vil vi viske ut skillet mellom landorganisasjon og offshoreorganisasjon. Landskiftet vil blant annet sørge for at vi har fagfolk som kan våre installasjoner. Tilgjengelig detaljkunnskap er av uvurderlig betydning både i forbindelse med vedlikehold og modifikasjon av eksisterende installasjoner, men spiller også en viktig rolle når vi planlegger nye feltutbygginger.

Driftsavdelingen deltar med sin kompetanse også i planleggingen av nye egenopererte felt på norsk sokkel.

Et nytt Lundin Norway
Lundin Norway er kjent som et kompetent leteselskap som har utviklet seg til å bli en profesjonell feltutbygger. Et fullt integrert E&P-selskap er vi først nå når vi har en egen driftsavdeling.

Vi har de riktige menneskene, vi har systemene, planene og visjonene. Våre ansatte i driftsavdelingen er erfarne og nyskapende samtidig som de tar utfordringer med et smil. Vårt mål er å bli anerkjent som en av de beste driftsoperatørene på norsk sokkel.