Til toppen

Miljø

Lundin Norway gjennomfører ikke bore-, feltutviklings- eller driftsaktiviteter med mindre vi har forsikret oss gjennom nødvendig datainnsamling og risiko- og beredskapsanalyser om at aktivitetene ikke medfører uakseptabel miljøbelastning. Vi skaffer oss mest mulig relevante miljødata før vi iverksetter våre aktiviteter, ofte i form av utstrakt kartlegging av miljøforholdene på havbunnen. Beslutningene våre baseres på fakta. […]

Lundin Norway gjennomfører ikke bore-, feltutviklings- eller driftsaktiviteter med mindre vi har forsikret oss gjennom nødvendig datainnsamling og risiko- og beredskapsanalyser om at aktivitetene ikke medfører uakseptabel miljøbelastning.

Vi skaffer oss mest mulig relevante miljødata før vi iverksetter våre aktiviteter, ofte i form av utstrakt kartlegging av miljøforholdene på havbunnen. Beslutningene våre baseres på fakta. Dette faktagrunnlaget deler Lundin Norway åpent med våre partnere, myndigheter og andre interessenter.

Vi har som målsetting å sikre at våre operasjoner gjennomføres med minst mulig miljøskadelige utslipp. Energioptimalisering og bruk av beste tilgjengelig teknikk (BAT) i våre feltutbygginger er viktige bidrag for å oppnå dette.