Til toppen

Sikkerhet

Lundin Norway har som overordnet mål å unngå uønskede hendelser i forbindelse med våre aktiviteter. Viktige suksessfaktorer for å oppnå dette er fokus på kontinuerlig forbedring, etablering og vedlikehold av et sikkert og sunt arbeidsmiljø for våre ansatte og kontraktører. Våre operasjoner gjennomføres med en rekke menneskelige, tekniske og organisatoriske barrierer på plass slik at […]

Lundin Norway har som overordnet mål å unngå uønskede hendelser i forbindelse med våre aktiviteter. Viktige suksessfaktorer for å oppnå dette er fokus på kontinuerlig forbedring, etablering og vedlikehold av et sikkert og sunt arbeidsmiljø for våre ansatte og kontraktører.

Våre operasjoner gjennomføres med en rekke menneskelige, tekniske og organisatoriske barrierer på plass slik at svikt i én barriere alene ikke kan føre til skade på mennesker, miljø eller materiell. Et robust styringssystem, «The Green Book», kompetent personell og godt vedlikeholdte innretninger bidrar til å sikre effektive barrierer. I tillegg mener vi det er essensielt å ivareta en selskapskultur som sikrer at alle involverte parter er proaktive i å identifisere risikoer slik at eventuelle risikoreduserende tiltak kan iverksettes. Vi stiller likelydende krav til våre leverandører og samarbeidspartnere om å ha en høy sikkerhetsstandard.