Til toppen

Petroleumsteknologi

Geologer, geofysikere, petrofysikere, reservoar- og petroleumsingeniører jobber tett sammen hos oss for beskrive reservoaret basert på seismikk, loggdata og brønntester best mulig. Sluttproduktet blir en reservoarmodell som er ment å gjenskape både de statiske og dynamiske egenskapene til reservoaret. Dette er en numerisk modell som brukes som verktøy i problemstillinger rundt konseptvalg, produksjonsstrategi, brønnplasseringer og prognoser. […]

Geologer, geofysikere, petrofysikere, reservoar- og petroleumsingeniører jobber tett sammen hos oss for beskrive reservoaret basert på seismikk, loggdata og brønntester best mulig. Sluttproduktet blir en reservoarmodell som er ment å gjenskape både de statiske og dynamiske egenskapene til reservoaret. Dette er en numerisk modell som brukes som verktøy i problemstillinger rundt konseptvalg, produksjonsstrategi, brønnplasseringer og prognoser. Alle felt under utvikling og produksjon blir derfor modellert basert på innsamlet informasjon fra relevante fagdisipliner.

Lundin Norway anvender brønntesting ved lete- og avgrensningsbrønner for å øke forståelsen av undergrunnen, hovedsakelig strømningsegenskaper og fluidanalyser. Konklusjoner fra disse testene brukes aktivt under utforming av robuste reservoarmodeller.

Utfordringen ved produksjonsboring er å bruke informasjonen man får til å justere brønnbanen mens man borer. Dette krever god planlegging, raske analyser og modeller som kan oppdateres hurtig underveis.