Til toppen

Topp-politikere på besøk hos Lundin Norway

Lundin Norway var i uke 33 i vinden hos norske politikere. Onsdag hadde vi besøk av en delegasjon på ni stortingspolitikere og – kandidater fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti. Torsdag hadde vi gleden av å presentere våre erfaringer og synspunkter for olje- og energiminister Ola Borten Moe og Senterpartiets førstekandidat i Akershus, Erlend Grimstad.

I sine presentasjoner la Torstein Sanness blant annet vekt på å presentere Johan Sverdrup-prosjektet, eller Avaldsnes som det het da Lundin Norway gjorde funnet. Han fortalte at funnet ligger i den aller første lisensen som ble tildelt i Nordsjøen, allerede i 1965. Feltet ble oversett av Esso, Elf bommet med noen få meter, og Statoil ga opp og leverte lisensen tilbake til myndighetene.

Når det var Lundin Norway som gjorde storfunnet, var det ikke tilfeldig, men resultatet av en langsiktig letestrategi for hele Utsira-høyden kombinert med ny kunnskap og ny teknologi. At selskapet har liten tro på vedtatte sannheter og gjør tingene på sin egen måte, bidro også til at vi knekket koden.

Politikerne viste også stor interesse for at Lundin Norway har valgt å etablere seg i Oslo-området, og at selskapet også skal drifte offshorefelt herfra. Teknologien tillater at området som tidligere lå i ”oljeskyggen”, kan bli en olje- og gassregion på linje med de etablerte. Torstein trakk fram fordelene ved å holde til i Oslo-området. Konkurransen om spisskompetansen er så langt ikke så tøff her som på Vestlandet. Nærheten både til de store industribedriftene og til myndighetene gjør lokaliseringen attraktiv. Antallet søkere på ledige stillinger viser at kompetente kandidater setter stor pris på relevante jobbmuligheter på Østlandet.

Oljeklyngen i Oslo-området teller i dag hele 13 selskaper med over 700 ansatte. Et budskap til politikerne var at konkurransedyktige rammevilkår vil skape jobbtilbud til langt flere og øke den regionale verdiskapingen i de kommende årene.