Til toppen

Ærespris til Hans Christen Rønnevik

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) har vedtatt å tildele sin Ærespris 2013 til Lundin Norways letesjef Hans Christen Rønnevik. Prisen skal etter statuttene gå til en person som på en framragende måte har utviklet ny teknologi til beste for det norske samfunnet og utviklingen av norsk næringsliv.

Hans Christen får prisen for sin rolle i utviklingen av en ny letemodell som blant førte til Johan Sverdrup-funnet. Dette er et resultat av Hans Christens banebrytende arbeid med innovasjonsinnhold innen olje- og gassleting. Hans arbeid har lagt grunnlaget for et nytt liv i et modent område i Nordsjøen, Utsira-høyden. Johan Sverdrup er et av de aller største funnene gjort på norsk sokkel noen gang.

I begrunnelsen fra NTVA heter det blant annet: ”Som letesjef og arbeidende geolog i Lundin Norway AS har Hans Christen Rønnevik med rette fått mye av æren for ideene som førte til suksessen. Han og hans medarbeidere tenkte her helt nytt og kombinerer kunnskap om geologien, re-tolker og bearbeider eldre datasett ved hjelp av nye metoder, innhenter nye data, utfører nye tolkninger og analyser til en mer komplett avbildning av undergrunnen. Samlet har dette gitt verdifulle gjennombrudd. Rønnevik og Lundin har hatt fokus og guts der ingen andre turte å satse. Funnet viser at godt geologisk arbeid og innsiktsfull kreativitet kan gi nytt liv til modne områder med såkalt ”begrenset gjenværende potensial”.”