Til toppen

Lundin Norway tar samfunnsansvar

Det viktigste Lundin Norway kan gjøre for samfunnet rundt oss, er å drive på en skikkelig måte. God drift med sunn økonomi, godt arbeidsmiljø og medarbeidere som trives, er grunnlaget for at vi skal kunne spille en positiv rolle i samfunnet, både som forvalter av naturressurser, arbeidsgiver og skattebetaler.

Våre økonomiske bidrag til samfunnet består først og fremst av måten vi utnytter de olje- og gassressursene vi forvalter til beste for samfunnet, våre eiere og ansatte. Ringvirkningene av vår virksomhet er betydelige også gjennom direkte og indirekte skatter og gjennom arbeidsplasser i Lundin Norway og leverandørindustrien. I Lundin Norway legger vi stor vekt på å bevare og videreutvikle norsk olje- og gasskompetanse.

Åpen og ærlig dialog
Lundin Norway har løpende dialog med lokale, regionale og nasjonale beslutningstakere, bransje- og interesseorganisasjoner og andre relevante organisasjoner for å informere om vår virksomhet og våre strategier. Vi legger vekt på en åpen og ærlig dialog med våre interessegrupper som består av lokalsamfunn og myndigheter, ansatte, forretningspartnere, eiere og investorer.

Kompetanseoverføring og kunnskapsbygging
Lundin Norway ble etablert i 2004. Selskapet er tuftet på en olje- og gasskompetanse med røtter tilbake til petroleumsvirksomhetens fødsel i Norge. For oss som selskap er det ikke bare viktig å ivareta denne kunnskapen om utvinning på norsk sokkel, vi har bygget en organisasjon der lang erfaring, moderne teknologi og unge menneskers kompetanse samspiller om nye løsninger. Et av våre viktige bidrag til samfunnet er nettopp kontinuerlig å videreføre og videreutvikle kunnskap til beste også for kommende generasjoner. Vi legger også vekt på å dele vår kunnskap med våre forretningspartnere.

Lundin Norway stiller også gjerne opp for studenter, lærere, rådgivere og andre som har interesse for realfag, petroleumsrelaterte fag og andre akademiske fag som er relevante for olje- og gassvirksomheten.

Sponsorater og samarbeid
Mangfold er en av Lundin Norways kjerneverdier. Nettopp mangfold er utgangspunktet for våre valg av sponsorater og samarbeidsavtaler. For å støtte opp under entusiasmen og ambisjonene til elevene ved Norges Toppidrettsgymnas, og for å la oss inspirere av disse unge menneskene, har vi inngått en avtale med skolen. Vi er også bedriftsfaddere for Redd Barna for å bidra til å hjelpe barn over hele verden.

Vår vektlegging på mangfold har også bidratt til at vi har inngått en avtale med Astrup Fearnley museet i Oslo, og vårt fokus på kunnskap og teknologi har bidratt til at vi er en av sponsorene til en ny oljeutstilling ved Norsk Teknisk Museum i Oslo.