Til toppen

Fullrigget for flere funn

Det hele startet med at Lundin Norway skulle bore én brønn i 2007, vår første. Etterspørselen etter rigger var stor, og det var utfordrende å få signert kontrakt for boring av én brønn. Vi løste utfordringen ved å danne et konsortium sammen med seks andre oljeselskap. Dermed kunne konsortiet inngå en treårig avtale om riggen Bredford Dolphin, som den gang lå på britisk sektor. Før riggen kunne få godkjenning for norsk sokkel, måtte den oppgraderes for flere hundre millioner kroner.

Den første boringen resulterte i Luno funnet, eller Edvard Grieg som feltet heter i dag. Dette funnet var nøkkelen til å forstå det store potensialet i hele Utsirahøyden.

På disse seks årene har Lundin Norway boret 36 brønner med åtte forskjellige rigger uten noe uhell. Av disse 36 boringene, var 21 letebrønner som har resultert i åtte kommersielle funn, og 15 var avgrensningsbrønner.

Valg av rigger
Lundin Norway leier i dag inn rigger enten på egen kjøl eller sammen med andre oljeselskap i konsortier. Typen rigger vi bruker, henger sammen med vår strategi og våre teknologivalg. Vi leter primært etter olje og fokuserer på områder med grunt vann (mindre enn 500 meter) hvor trykk og temperatur ikke er spesielt høye. Riggflåten omfatter både eldre rigger som Bredford Dolphin og helt nye rigger som Island Innovator. Felles for riggene er at vi i Lundin Norway kjenner oss trygge på at operasjonene gjennomføres uten skade på mennesker og miljø, og at boringen går som planlagt.

Til brønner som er lokaliserte på vanndyp under 100 meter, velger vi jackup-rigger. Til større vanndyp er flytere som regel løsningen.

Bredford Dolphin, som tilhører Dolphin Drilling, er en av våre mest brukte rigger. Godt vedlikehold og oppgradering gjør at denne eldre riggen, basert på Akers velkjente H3-konsept, fortsatt gjør en utmerket jobb for oss.

Songa Dee, som tilhører Songa Offshore, er også en rigg av eldre dato som via godt vedlikehold og modernisering holder stand. Riggen har boret brønner både på Volund/Alvheim og andre felt for Lundin Norway.

Fra Mærsk har vi leid riggene Mærsk Guardian, Mærsk Gallant og Mærsk Giant. Vi har gitt Mærsk Guardian det vi mener er en både ærefull og viktig oppgave – den skal bore produksjonsbrønnene og komplettere vår første egenopererte installasjon, Brynhild.

Transocean-riggene Transocean Leader, Transocean Winner og Transocean Arctic har boret brønner for oss både på Johan Sverdrup-feltet og i Barentshavet.

En jackup-rigg fra Rowan Drilling skal bore produksjonsbrønnene for Edvard Grieg-feltet i 2014.

Den nyeste riggen i vår flåte er Island Innovator, eid av Marine Accurate Well eller Maracc. Riggen som ble bygd i Kina, er en DP-rigg som går relativt raskt for egen maskin. Mens det tar rundt syv dager å slepe en rigg fra Nordsjøen til Barentshavet, tar det for eksempel bare halve tiden for Island Innovator å seile denne distansen.

Riggkapasitet
Etter planen skal Lundin Norway bore ti til tolv egenopererte letebrønner på norsk sokkel i 2014. I tillegg kommer boring av produksjonsbrønner på Brynhild- og Edvard Grieg-feltene. Til dette trenger vi stor riggkapasitet, og vi har inngått omfattende kontrakter med fem rigger.

Vi har signert langtidskontrakter for bruk av Bredford Dolphin, Island Innovator, Transocean Arctic, Mærsk Guardian og Rowans jackup rig. Disse riggene skal bore lete- og avgrensningsbrønner de nærmeste årene, og de skal bore produksjonsbrønner på Brynhild og Edvard Grieg.

En boreavdeling i rask utvikling
I 2005 talte boreavdelingen i Lundin Norway to mann. I dag er vi 40. I en tidlig periode fikk vi uvurderlig bistand fra AGR og Acona til å gjennomføre våre boreoperasjoner. Nå er avdelingen klar for å operere både Island Innovator og all produksjonsboring på egenhånd.

For tiden har vi fire rigger i operasjon. Hver boring krever omfattende forarbeid, overvåking og etterarbeid for at alt skal gå etter planen og gi optimale resultater.

Lundin Norways liste over funn er lang, og listen over letebrønner som skal bores, tilsvarende. Selv med våre lange og omfattende riggavtaler kan det bli en utfordring å skaffe riggkapasitet i årene som kommer om funnraten fortsetter i samme tempo som hittil. Det skal bores en rekke steder på norsk sokkel, men tyngdepunktene ligger, ut fra det vi ser i dag, på Utsirahøyden og i Barentshavet.