Til toppen

Hendelse på Bredford Dolphin i natt – 16.01.14

Under en leteboringsopearsjon på riggen Bredford Dolphin, som opereres av Lundin Norway, oppstod det en hendelse kl. 0145 i natt.

«Det oppstod et brudd i en stigerørskobling om lag 65 meter under riggens boredekk. Det er god sikkerhetsavstand til reservoaret. Sikkerhetssystemene er intakt og brønnen er under kontroll. Ingen av de 88 menneskene om bord på riggen kom til skade i hendelsen og situasjonen for mannskapet er trygg», sier administrerende direktør Torstein Sanness.

Da bruddet skjedde inneholdt røret vannbasert boreslam og «gule kjemikalier». Dette er kjemikalier som er godkjent av myndighetene, og som ikke er kategorisert som miljøfarlige.

«Det jobbes nå med å flytte riggen bort fra brønnen på grunn av dårlig vær», sier Sanness.

Fakta:
Brønn (16/3-8 S i PL 501) ligger ca. 138 km fra kysten av Rogaland (Utsira). Vanndypet er ca. 116 meter. Det er mye vind i området, og det blåser full storm (48 knop).

Selskapets beredskapsteam er mobilisert og koordinerer alle støttefunksjoner og er i løpende kontakt med Petroleumstilsynet.

Selskapet har nå igangsatt alle relevante prosedyrer for å få oversikt over situasjonen, slik at alle detaljer rundt hendelsen blir avklart.

Oppdatert informasjon om hendelsen vil bli offentliggjort så snart den foreligger.