Til toppen

Utbyggingen av Edvard Grieg-feltet i rute

Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet skal etter planen starte i 4. kvartal 2015. I dag er omtrent halve fabrikasjonen ferdigstilt, og utviklingen av den integrerte plattformen, som skal koples til 15 brønner, er dermed i henhold til plan.

Installasjon av jacketen, som er bygget hos Aker i Verdal, vil starte i april i år. Arbeidet med dekket ligger foran tidsskjema, og mesteparten av utstyrsmodulene blir levert til verftene på Stord og i Egersund i andre kvartal 2014.

Rørledningene til feltet skal installeres i løpet av sommeren 2014, og flotellet skal stå ferdig mot slutten av september samme år. Den mekaniske ferdigstillingen av plattformen skal være klar i desember 2014. Utbyggingen ligger også innenfor budsjettet på 25 milliarder kroner.

Lundin Norway er operatør for Edvard Grieg-feltet med en eierandel på 50 prosent. Partnere er OMV med 20 prosent samt Wintershall og Statoil med 15 prosent hver. Feltet har utvinnbare reserver på 186 millioner fat o.e., platåproduksjonen blir 100.000 fat o.e. per dag.