Til toppen

Stortingets energi- og miljøkomite på Island Innovator

En delegasjon fra Stortingets energi- og miljøkomité besøkte for kort tid siden boreriggen Island Innovator, som borer avgrensingsbrønn på Edvard Grieg-felt hvor Lundin Norway er operatør i Nordsjøen. Boreriggen er ny på norsk sokkel, og er på første langtidskontrakt for Lundin Norway.

Hensikten med besøket var å gi komitémedlemmene innsikt i Edvard Grieg-utbyggingen og i Lundin Norways innsats for å finne feltet i vår første egenopererte brønn i 2007. Besøket var også en god anledning til å vise frem en ny og moderne borerigg i arbeid.

Komiteen ble også informert om at funnet av Edvard Grieg har spilt en avgjørende rolle for de andre funnene på Utsirahøyden, ikke minst for Johan Sverdrup-feltet, som Lundin Norway fant i 2010.

I sin presentasjon av utbyggingsprosjektet la administrerende direktør Torstein Sanness vekt på Lundin Norways gode samarbeid med norsk leverandørindustri. Mer enn 6000 ansatte i Verdal, på Stord og i Egersund har vært eller er sysselsatt med Edvard Grieg-utbyggingen. De største kontraktene av denne feltutviklingen til rundt 25 milliarder kroner har gått til Norge.

Stålunderstellet til Edvard Grieg-plattformen er allerede sendt fra Verdal til feltet, og arbeidene både på Stord og i Egersund går helt etter planen. Produksjonsstart på Edvard Grieg er planlagt til fjerde kvartal 2015.