Til toppen

Betydelig olje- og gassfunn i Barentshavet

Lundin Norway har gjort et betydelig funn av olje og gass i den sørlige delen av Barentshavet. Funnet er gjort i Alta-prospektet i produksjonslisens 609. Foreløpige beregninger viser at reservoaret kan inneholde mellom 125 og 400 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Mellom 85 og 310 millioner fat av dette er olje.

Funnbrønnen ligger om lag 160 kilometer fra Finnmarkskysten, og 20 kilometer nordøst for Gohta hvor Lundin Norway gjorde funn av olje og gass i 2013.

Dette er den første letebrønnen som er boret i produksjonslisens 609 (7220/11-1), og den påtraff en 57 meters hydrokarbon kolonne som består av 11 meter gass og 46 meter olje. Kolonnen ligger i karbonatstein av god reservoarkvalitet. Brønnen ble boret til et dyp på 2 221 meter under havnivå. Vanndyp i området er 338 meter.

Det er gjort omfattende datainnsamling i reservoaret, inkludert kjerneprøver. I tillegg ble det gjort to produksjonstester i oljesonen med en maksimal produksjon på 3 260 fat olje og 1,7 millioner kubikkfot gass pr dag gjennom en 36/64 tommer dyseåpning. Gass/olje forholdet var 94 Sm3/Sm3.
Alta-brønnen ble boret med den halvt nedsenkbare riggen Island Innovator. Riggen går nå til Nordsjøen der den skal bore i Kopervik-prospektet i produksjonslisens PL265, der Lundin Norway er operatør.