Til toppen

Lundin Norway trygger arbeidsplasser i offshoreindustrien

Alle de store kontraktene for leveranser av utstyr og tjenester til driftsfasen for Edvard Grieg-plattformen er nå tildelt. På denne måten bidrar Lundin Norway til å trygge mange arbeidsplasser i den norske leverandørindustrien.

Totalt er ringvirkningene fra Lundin Norways aktivitet beregnet til 4000 arbeidsplasser i Norge i 2014. Da er kontrakter og leveranser til byggefasen inkludert.  Tallet ventes å stige til 6000 arbeidsplasser i løpet av de neste to årene.

Kontraktene som nå er tildelt omfatter en rekke funksjoner og tjenester som er nødvendig i driftsfasen for Edvard Grieg, som blant annet helikoptertjenester, forsyningsbase, fartøyer, vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider, overflatebehandling, produksjonsmidler og catering. Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet på Utsira-høyden i Nordsjøen skal etter planen starte i fjerde kvartal 2015.

Vil sikre 6000 jobber i Norge
En analyse utført av Menon Business Economics viser at den totale aktiviteten til Lundin Norway i 2014 bidrar til en sysselsettingseffekt på rundt 4000 i Norge. Effekten er ventet å øke vesentlig de kommende to årene til rundt 6000 arbeidsplasser i 2016. I dette tallet har man regnet med leveranser direkte til Lundin Norway, og effekten dette har lenger ut i verdikjeden hos underleverandører. Dersom konsumeffekten hadde blitt regnet med ville tallet vært enda høyere. Edvard Grieg er det hittil største utbyggingsprosjektet for Lundin Norway, og selskapets første selvstendige felt som operatør. Gjennom en bevisst strategi for å velge norske leverandører er ringvirkningene nasjonalt også vesentlig større enn hos andre operatørselskap. For mens gjennomsnittlig norsk andel i utbygging og drift for operatører på norsk sokkel er ca. 65 %, er andelen leveranser fra norske aktører til Lundin Norways utbygging og drift hele 79 % viser analysen.

Langsiktige kontrakter
Kontraktene som nå er tildelt i forbindelse med driftsfasen for Edvard Grieg bidrar til å sikre langsiktighet for en rekke leverandører. De fleste kontraktene vil løpe i 4 år med muligheter for forlengelser for en like lang periode.

Disse har fått Edvard Grieg-kontrakt i driftsfasen:

Helikoptertjenester – Bristow Norway AS
Servicetjenester for nødgeneratorer og pumper – Eureka Pumps AS
Inspeksjonstjenester – Axess AS
Catering og housekeeping – ESS Support Services AS
ISO-tjenester (Isolasjon, stillas, overflatebehandling) – Bilfinger Industrier Norge AS
Vedlikehold og modifikasjon – Apply Sørco AS
Forsyningsbase – ASCO Norge AS
Produksjonsmidler – Schlumberger Norge AS
Smøreoljer – Statoil Fuel and Retail AS
(Listen er ikke uttømmende, men inneholder noen av de viktigste kontraktene som er tildelt.)