Til toppen

Lederskifte i Lundin Norway

Administrerende direktør i Lundin Norway Torstein Sanness går over i rollen som styreleder for selskapet fra april 2015. Kristin Færøvik overtar som ny administrerende direktør fra samme tidspunkt.

Færøvik kommer fra rollen som administrerende direktør for Rosenberg WorleyParsons AS. Hun har lang erfaring fra olje- og gassindustrien, blant annet som leder for Marathon Petroleum i Norge og ulike roller i BPs norske avdeling. Fra 2011 til 2013 var Kristin Færøvik styremedlem i Lundin Petroleum.

«Etter 10 år ved roret som administrerende direktør var det naturlig med en endring. Nå har vi landet på en løsning som sikrer selskapet god styringsfart og kontinuitet», sier Torstein Sanness.
«Selskapet har en sterk og handlekraftig ledelse som vil videreutvikle selskapet. Med Kristin Færøvik som leder er Lundin Norway i trygge hender», sier Sanness.

I perioden fram til april vil Færøvik ha sin base ved konsernhovedkontoret i Genève.

«Vi kjenner Kristin godt fra før, både som administrerende direktør for Marathon i Norge, og ikke minst som styremedlem i Lundin Petroleum», sier konsernsjef Ashley Heppenstall. «Strategien for Lundin Norway med organisk vekst og stor leteaktivitet forblir uendret. Under Kristin Færøviks ledelse vil Lundin Norway fortsette veksten i mange år fremover», sier Heppenstall.

«Torstein Sanness har vært drivkraften bak Lundin Norways vekst og suksess. Vi er glad for at han vil fortsette som styreleder for selskapet», sier Ashley Heppenstall.