Til toppen

Produksjonsstart for Brynhild

Oljeproduksjonen fra Brynhild-feltet er i gang. Brynhild er Lundin Norways første feltutbygging som operatør.

Feltet er bygget ut som en undervannstilknytning til produksjonsskipet Haewene Brim på Pierce-feltet i britisk sektor. En bunnramme med fire brønnslisser ligger på havbunnen over reservoaret. I utgangspunktet er rammen konfigurert med tre oljeproduserende brønner og en vanninjeksjonsbrønn. På et senere tidspunkt vil den ene oljeproduserende brønnen gjøres om til injeksjonsbrønn.

Oljen vil bli eksportert gjennom en 38 km lang rørledning til en stigerørsmanifold ved produksjonsskipet (FPSO) Haewene Brim. I denne manifolden blandes oljen fra Pierce- feltet med Brynhild-oljen og transporteres videre via et dynamisk stigerør til produksjonsskipet. Gassen fra Brynhild vil bli re-injisert i Pierce-feltet. Behandlet sjøvann til vanninjeksjon vil bli levert fra produksjonsskipet gjennom en ny vanninjeksjonsledning til bunnrammen på Brynhild-feltet.

Operatør for Pierce-feltet er Enterprise Oil som er et datterselskap av Shell.

Fullt integrert oljeselskap
Produksjonsstart for Brynhild er en viktig milepæl for Lundin Norway. Dette er det første feltet som kommer i produksjon med Lundin Norway som operatør. Dermed er selskapets et fullverdig oljeselskap med aktiviteter innen både leting og drift.

Brynhild_ny

Driftsavdelingen og operasjonssentralen er lagt til selskapets hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Edvard Grieg-feltet, som kommer i produksjon i fjerde kvartal 2015, vil også driftes fra Lysaker.

 

Funnet i 1992

Brynhild-feltet ligger i PL148 i den sørlige delen av Nordsjøen, og ble påvist med letebrønnen 7/7-2 i 1992. Avgrensningsbrønner ble boret i henholdsvis 1993 og 2007. Brynhild-reservoaret ligger på 3300 meters dyp i sandsteiner tilhørende Ula-formasjonen av sen Jura alder. Sandsteinene er avsatt i et grunt marint miljø. Feltet inneholder undermettet olje uten en gass-kappe. Reservoaret er overtrykket og temperaturen er relativt høy. Utvinnbare reserver er estimert til 3,7 millioner Sm³ oljeekvivalenter (23,1 millioner fat oljeekvivalenter). Forventet dagsproduksjon er opp til 12 000 fat per dag.