Til toppen

Betydelig leteaktivitet i 2015

Lundin Norway planlegger å bore 7 letebrønner og 3 avgrensningsbrønner på norsk sokkel i 2015. Leteaktiviteten inkluderer nye prospekter både i Nordsjøen og i det sørlige Barentshavet.

To av de tre avgrensningsbrønnene skal bores i tilknytning til Alta-funnet i det sørlige Barentshavet, mens tredje avgrensningsbrønn er i tilknytning til Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Det er sikret rigg-kapasitet for alle 10 brønnene.

Alt starter med leting
Lundin Norway har tro på å opprettholde en aktiv letestrategi, og at nye funn vil bidra til å sikre verdiskapningen i fremtiden.

«Oljeprisen er syklisk, og historien viser at den kan svinge kraftig og være vanskelig å forutsi. I denne industrien må vi ha is i magen og tenke langsiktig,» sier administrerende direktør i Lundin Norway, Torstein Sanness.

«Det er de oljeressursene vi finner nå som skal bygges ut og gi inntekter om 8-10 år. Ingen vet hva oljeprisen vil ligge på da,» sier Sanness.

«I tillegg skal et oljefelt gjerne være i produksjon i flere tiår. Det er i dette perspektivet man må vurdere lønnsomheten i prosjektene.»

Loppahøgda webTror på Barentshavet
Fire av Lundin Norways planlagte letebrønner i 2015 skal bores i det sørlige Barentshavet. I 2014 gjorde vi et betydelig funn i Alta-prospektet på Loppahøgda. Dette funnet skal avgrenses med to nye brønner. I tillegg er det planlagt å bore letebrønner i PL609, Neiden og i PL708, Ørnen.

Loppahøgda i det sørlige Barentshavet er et område som Lundin Norway har spesiell fokus på. Selskapet gjorde Gohta-funnet i 2013, og fulgte opp med Alta-funnet i 2014. Begge disse funnene ligger Loppahøgda. I år skal det bores i Neiden-prospektet som ligger lenger nord i samme formasjon.

«Vi ser på Loppahøgda som svært interessant, og er optimistiske med tanke på en utbygging i dette området,» sier Torstein Sanness.

Et ankepunkt mot utbygginger i det sørlige Barentshavet er mangel på infrastruktur. Den vil komme, mener Sanness; «Vi bygger ikke infrastruktur for så å finne ut hvor mye olje vi må finne. Det må skje i omvendt rekkefølge. Når vi har funnet tilstrekkelige ressurser for utbygging, kommer nødvendig infrastruktur på plass,» sier Torstein Sanness.

Lundin Norways leteprogram for 2015 inkluderer også letebrønner i fem nye prospekter i Nordsjøen. Fire av disse på Utsirahøyden.

«Til tross for at Nordsjøen og Utsirahøyden er et område hvor det har foregått oljeleting i mer enn 40 år, viser funnene vi har gjort at ny kunnskap og teknologi kan gi svært bra uttelling,» sier Torstein Sanness. «Men som alltid; man må lete for å finne. Og det skal vi fortsette med.»