Til toppen

Tildeles 8 nye lisenser

Regjeringen tilbyr Lundin Norway operatørskap for 6 nye lisenser på Norsk sokkel i konsesjonstildelingen TFO 2014. I tillegg tilbys eierandeler i ytterligere to lisenser.

TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) for 2014 ble offentliggjort av olje- og energiminister Tord Lien i går. Med operatørskap for 6 nye lisenser befester Lundin Norway sin rolle som et betydelig operatørselskap på norsk sokkel. Kun Statoil tildeles flere operatørskap i denne konsesjonsrunden.

Vi tildeles operatørskap for én lisens i Barentshavet, én lisens i Norskehavet og fire lisenser i Nordsjøen. I tillegg tildeles vi eierandel i ytterligere to lisenser i Nordsjøen.

Lisens Lundin Norway lisensandel
PL 778 (Blokk 15/6)*: 40% – Sentrale Nordsjøen
PL 779 (Blokk 16/1): 20% – Sentrale Nordsjøen
PL PL674CS (Blokk 26/10)*: 35% – Sentrale Nordsjøen
PL 678C (Blokk 25/3, 6): 20% – Sentrale Nordsjøen
PL 579B (Blokk 33/5)*: 50% – Nordlige Nordsjøen
PL 789 (Blokk 33/5, 6)*: 40% – Nordlige Nordsjøen
PL 700B (Blokk 6407/10)*: 40% – Norskehavet
PL 805 (Blokk 7120/2, 3 og 7121/1)*: 40% – Barentshavet

*Lundin Norway tilbys operatørskap for lisensen