Til toppen

PUD for Johan Sverdrup er levert

De fem partnerne i Johan Sverdrup-feltet leverte i dag plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiminister Tord Lien. Dette er en viktig milepæl for det som trolig blir det største industriprosjektet i Norge noen sinne

Feltet Johan Sverdrup ligger i Nordsjøen, i den sørlige delen av det som kalles Utsirahøyden, og dekker et område på om lag 200 kvadratkilometer. Feltet skal bygges ut i flere faser. PUD som nå er levert omhandler den første fasen med en beregnet investeringskostnad på 117 milliarder kroner (2015).

JS_fase1_B_webFase 1 av utbyggingen vil inneholde et feltsenter bestående av fire faste plattforminstallasjoner og flere havbunnsinstallasjoner. Feltsenteret vil bestå av en prosesseringsplattform, en stigerørsplattform, en brønnhodeplattform med borerigg og en boligplattform. Plattformene, som vil bli plassert på et vanndyp på 120 meter, vil bli montert på bunnfastestålunderstell og forbindes med broer.

Første fase av utbyggingen skal etter planen starte produksjon sent i 2019, og forventes å ha en brutto produksjonskapasitet på mellom 315 000 og 380 000 fat per dag. Det forventes at det vil bli boret mellom 40 og 50 produksjons- og injeksjonsbrønner i forbindelse med produksjonen i fase 1. Av disse vil 11-17 brønner bli boret før oljeproduksjonen starter.

Fem partnere
Feltet strekker seg over til sammen tre ulike produksjonslisenser, med til sammen fem ulike eierselskap. Partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Statoil er anbefalt av partnerskapet som operatør for alle faser av feltet. Ved behandling av PUD skal hele feltet samles under en felles produksjonslisens, gjennom en såkalt unitisering der eierandeler skal fordeles mellom lisenspartnerne. Det norske oljeselskap har ikke villet godta den foreslåtte fordelingen. Flertallet i partnerskapet har derfor bedt Olje- og energidepartementet om å fastsette den endelige fordelingen av forekomstene i Johan Sverdrup, basert på følgende forslag: Statoil 40,0267%, Lundin Norway 22,12%, Petoro 17,84%, Det norske oljeselskap 11,8933% og Maersk Oil 8,12%. Flertallets forslag til fordeling av forekomstene legges til grunn frem til departementet fastsetter den endelige fordeling.

Mange års arbeid
Johan Sverdrup-feltet ligger i et område hvor det har foregått oljeleting siden 1967. Men det skulle ta 40 år før man fant nøkkelen som gjorde at man forsto geologien i området. Du kan lese mer om letehistorien for Utsirahøyden i denne artikkelen.

Eller se filmen under.