Til toppen

Lundin får letepris

Exploration Revived Award for 2015 er tildelt Lundin Norway. Prisen gis til team eller selskaper som over de siste to årene har utmerket seg med geologisk nytenkning eller utvikling av ny teknologi.

Det er letemiljøet i Norge som nominerer kandidater til prisen, som igjen vurderes av en jury satt sammen av fageksperter. Prisen deles ut hvert andre år i forbindelse med letekonferansen Exploration Revived, som arrangeres av Norsk Petroleumsforening.

Juryen begrunner tildelingen med Lundin Norway sin rolle i de mange nye funn og selskapets utvikling av geologiske konsepter og borbare prospekter gjennom kreativ og grundig integrering av alle tilgjengelige data og teknologi.

Det var juryens formann Tore Berg som overrakte prisen til Hans Chr. Rønnevik på vegne av Lundin Norway.

Prisen skal stimulere leteaktiviteten på norsk sokkel, og gis til grupper eller selskaper som over de to foregående år har bidratt til å utvikle fagfeltet og metodene i en positiv retning. Dette kan blant annet være viljen til å prøve ut nye ‘play’ og letemodeller, ta i bruk eller utvikle nye teknikker, eller leteaktivitet for å øke ressursgrunnlaget for eksisterende felt.

Prisen ble i år delt ut for 5. gang. Lundin Norway fikk prisen også i 2009.

(foto: NPF)