Til toppen

En attraktiv arbeidsgiver

En undersøkelse foretatt blant ledere og spesialister i olje- og gasselskaper i Norge viser at Lundin Norway anses som det mest attraktive selskapet å jobbe for. Lundin er derfor tildelt Scouting’s Employer Brand Award 2014 og topper denne listen for fjerde år på rad.

Undersøkelsen er gjennomført på vegne av rekrutteringsselskapet Scouting. Alle respondentene er ledere eller erfarne medarbeidere i de rundt 60 selskapene som er operatører eller rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel.

«De som er spurt i denne undersøkelsen er uten tvil blant de som kjenner norsk olje- og gassindustri aller best. Det gjør undersøkelsen ekstra interessant», sier leder av HR i Lundin Norway, Jørn Kokvold. «I tillegg er vi naturligvis svært fornøyd med å bli ansett som kanskje den mest attraktive arbeidsgiver blant oljeselskapene i Norge,» sier Kokvold.

Rundt 400 personer har svart i undersøkelsen, som både kartlegger hvilke selskap de spurte kan tenke seg å jobbe for, og hvilke selskap de slett ikke vil jobbe for.

Økonomi og kultur
Undersøkelsen har blitt gjennomført hvert år siden 2008. Et klart utviklingstrekk er at selskapenes finansielle situasjon vektlegges mye sterkere nå enn før. For selskaper som er i en vanskelig finansiell situasjon har det vært en markant økning i antall personer som svarer at de ikke vil vurdere en stilling i selskapet.

I tillegg til langsiktighet og finansiell stabilitet, er bedriftskultur et viktig stikkord. Et gjennomgående trekk er at folk ønsker å kunne påvirke sin egen arbeidshverdag og hvilken retning selskapet skal bevege seg i.

Enklere rekruttering
Undersøkelsen underbygger det Lundin Norway har erfart når man har rekruttert nye ansatte til selskapet.

«Vi har svært god respons fra høyt kvalifiserte kandidater på våre ledige stillinger», sier Jørn Kokvold. «Vi opplever ofte i jobbintervjuer at kandidatene ikke bare er ute etter en stilling som passer til den utdanningen og erfaringen de har, men at de har Lundin som en foretrukket arbeidsgiver «.

Les mer om undersøkelsen her