Til toppen

Designpris for visuell profil

Vi er tildelt Merket for god design i kategorien visuell kommunikasjon for selskapets visuelle profil. Juryen peker spesielt på den interaktive installasjonen som ble laget til standen vår på oljemessen ONS i fjor. Juryen mener vi bidrar til å høyne standarden i denne kategorien.

Merket_for_god_design_small_noI forbindelse med Lundin Norway sitt 10-årsjubileum i 2004 ble det utarbeidet en ny visuell identitet som favnet alle flater vi kommuniserer på. Alt fra Logo og nettsider, til brosjyrer, flagg og annonser. Gjennom en enhetlig og tydelig visuell profil på alle våre kommunikasjonsflater fremstår vi som et enhetlig og lett gjenkjennelig selskap, samtidig som vi skiller oss ut fra massen.

Til oljemessen ONS i Stavanger var ønsket både å vise vår visuelle profil, og også synliggjøre endringen i selskapet som går fra å være et leteselskap, til å bli et fullverdig operatørselskap på norsk sokkel. Løsningen ble en høyteknologisk interaktiv installasjon som er i konstant bevegelse og som formes av betrakterens bevegelser. En av de mange som lot seg fascinere av dette under messen var Kronprins Haakon. Lundins visuelle profil og også messeinstallasjonen er utviklet i samarbeid med Scandinavian Design Group, og flere leverandører på teknologi og konstruksjon. Fra høsten av blir installasjonen montert i Lundin Norway sitt nye kontorbygg på Lysaker.

Lundin_Norway_bilde24_foto_SDGMerket for god design deles ut av Norsk design- og arkitektursenter, og er trolig den gjeveste designprisen som deles ut i Norge. Her er noe av juryens begrunnelse for pristildelingen.

Enkelt og effektfullt. På frapperende måte viser Lundin hva de driver med uten å bruke det tradisjonelle oljespråket. De utnytter messestanden på en helt annen måte enn det som er vanlig i bransjen, likevel er det relevant. Den fysiske animasjonen av logoen er en materialisering av kjernevirksomheten. Man oppnår ikke bare oppmerksomhet, men skaper en større forståelse for virksomheten. Messestanden og filmen om messestanden gir Lundin andre måter å vise frem sin virksomhet på – både mot kunder, leverandører, ansatte og potensielle ansatte. Dette er et svært pennende og inspirerende grep å bruke i en messestand. Det høyner standarden i kategorien.