Til toppen

På plass i sjefsstolen

Kristin Færøvik har tatt over roret som administrerende direktør for Lundin Norway. Stillingen karakteriserer hun selv som en av de aller mest spennende i den norske oljebransjen.

Derfor brukte hun heller ikke lang tid på å bestemme seg da hun fikk tilbudet. «Hovedfokus for selskapet er nå å få satt Edvard Grieg i produksjon. Samtidig fortsetter vi med et omfattende leteprogram, noe som har vært et av kjennetegnene ved Lundin Norway. Dette er ganske enestående», sier Kristin Færøvik.

«Vi har eiere som både har finansiell ryggrad og vilje til å satse langsiktig. Det gjør det spennende å jobbe i Lundin Norway. Både for meg som leder, men jeg tror det er et viktig grunnlag for å skape en interessant arbeidsplass for alle ansatte i selskapet», sier Færøvik.

Kristin Færøvik har lang fartstid fra olje- og gassindustrien, både i Norge men også internasjonalt. Etter avsluttet utdanning som petroleumsingeniør startet hun yrkeskarrieren i British Petroleum. Her skulle hun bli værende i 18 år i ulike stillinger, og på forskjellige kanter av verden. Hun har blant annet hatt base i Aberdeen, London og Melbourne i Australia, i tillegg til Stavanger. Fra 2003 til 2010 jobbet Kristin for Marathon Oil i Norge. De siste to årene som administrerende direktør.

De siste drøye fire årene har Kristin Færøvik vært i leverandørindustrien, som leder for Rosenberg i Stavanger, som i løpet av hennes lederperiode ble kjøpt av det australske engineeringselskapet Worley Parsons.

I Lundin Norway tar Færøvik over lederjobben etter Torstein Sanness som har ledet selskapet siden starten i 2004. Sanness går over i rollen som styreleder for Lundin Norway.

Noen betydelig kursendring for selskapet står ikke på Færøviks prioriteringsliste, men Lundin vil uansett endre seg i årene fremover. Spesielt med tanke på at man med oppstart av Edvard Grieg tar steget fullt ut til å bli et integrert oljeselskap med aktiviteter innen leting, utbygging og produksjon.

«Selskapet går inn i en svært spennende periode. Og jeg må finne min egen form på hvordan jeg best mulig skal lede selskapet,» sier Kristin Færøvik.