Til toppen

Ny letesjef – stø kurs

Halvor Jahre er Lundin Norway sin nye letesjef. For han handler det i all hovedsak om å videreføre. «Jeg kommer absolutt ikke til å innføre noen ny ledelsesfilosofi», sier han. Jahre tar over stillingen etter Hans Christen Rønnevik som fortsetter i leteavdelingen i en annen rolle.

Rønnevik passerte nylig 70 år, og går fra stillingen som letesjef over i en stilling som senior G&G rådgiver. Etterfølgeren er hentet fra egne rekker. Halvor Jahre er utdannet geolog med hovedfag i mikropaleontologi, og har jobbet i Lundin Norway siden 2010. Men har på ulike måter jobbet sammen med Hans Christen Rønnevik helt siden 1991 da han startet i leteavdelingen i Saga Petroleum.

Halvor portrett_webBeholder suksessoppskriften
Siden selskapets første letebrønn ble boret i 2007 har Lundin Norway funnet halvparten av ressursene som er avdekket på norsk sokkel. Dette har gjort leteavdelingen noe i nærheten av legendarisk. Halvor og Hans Christen er enige om at dette ikke handler om flaks eller uflaks, men om fagkunnskap og arbeidsmetoder.

«Det var noen som lo litt av oss i startfasen da vi sa at vår spisskompetanse skal være den konseptuelle forståelsen. Du må ha dyktige fagfolk som kan fokusere på «the nitty-gritty«, men som evner å sette det inn i en stor kontekst, og ikke segmentere organisasjonen», sier Rønnevik.

For å få dette til å fungere i praksis har Lundin verdsatt folks faglige dyktighet fremfor å bygge hierarki, og bevisst brukt de samme metodene i alle faser for et felt for å skape en rød tråd fra de tidlige konseptene til de faktiske deterministiske modellene.

«Det som er viktigst for meg er å bringe videre denne måten å jobbe på», sier Halvor Jahre. «Vi er ledende på datainnsamling under boring, og det skal vi fortsette med. Vi skal ikke stagnere i beste praksis, men jakte på bedre praksis. Det har jo vist seg å være en suksessoppskrift. Nye fakta kommer til hele tiden for et felt eller område, også i en produksjonsfase. Da må vi korrigere modellene, og det er viktig at det er det samme miljøet som gjør denne jobben», sier Jahre.

Hans Christen Rønnevik illustrerer dette med hvordan man i det åpne kontorlandskapet har delt informasjon om Edvard Grieg-feltet, der han selv utarbeidet grunnkonseptet mens kolleger har videreutviklet modellen opp mot boring av første letebrønn og videre avgrensningsbrønner, og nå hvor mye av arbeidet gjelder produksjonsbrønnene.

«Vi har hele historien fra 2004 og fram til i dag sittende innenfor 10 meters avstand», sier Rønnevik. «Usikkerhetsanalysen for Edvard Grieg hadde vi 2 sekunder etter funnbrønnen, fordi vi kunne se konsekvensen av det vi fant. Og akkurat det samme gjorde vi på Johan Sverdrup».

Nerd en hedersbetegnelse
For å kunne se konseptene i helhet er det viktig at man har et bredt spekter av spisskompetanse i organisasjonen, heller enn å kjøpe dette fra konsulentselskaper, forklarer Jahre.

«Spesialister i litt sære fag sitter jo midt iblant oss og deltar i de daglige diskusjonene der de gode ideene vokser fram», sier han. «Det er det som gjør det så morsomt. Det er derfor ingen slutter. Og det er en del av jobben min å sørge for at de ikke blir belemret med ting de ikke skal gjøre, men faktisk får lov til å gjøre det de er gode på. Ofte jobber jo disse spesialistene i nesten alle prosjekter nettopp fordi de har en spesialitet som trengs», sier Halvor Jahre.

Og Hans Christen Rønnevik supplerer; «Det er derfor vi sier «diversity is the key to the future«. Det er mangfold i fagdisipliner som øker potensialet, ikke at du har 10 kloninger av samme person. Du må ha en blanding av supernerder og praktikere, og få til koblingen mellom disiplinene som du ikke greier ved å sende mail til hverandre», sier Rønnevik.

«For nerd er en hedersbetegnelse», legger Jahre til. «Det er opp til systemet å sette nerdene i posisjon så vi får fullt utbytte av deres nerdekompetanse».

La oss lete
Grunnlaget for Lundins suksess er organisk vekst i ressursbasen. Kort sagt å finne olje selv fremfor å kjøpe tilgang til det som allerede er funnet. Både avtroppende og påtroppende letesjef er enige om at dette må skje gjennom en klar faktabasert datainnsamlings-filosofi, dyktig supplerende medarbeidere som jobber mot samme hensikt (ikke mål) og kontinuerlig læring og bedre praksis.

Å overta som letesjef i det selskapet som har hatt desidert størst letesuksess på norsk sokkel de siste årene kan virke skremmende på mange. Halvor Jahre er ikke en av dem.

«Tiden i Lundin hittil har vært fantastisk morsom. Jeg hadde for eksempel gleden av å sitte ved siden av Arild Jørstad da vi gjorde Avaldsnes-funnet (senere Johan Sverdrup), og skulle kontrollregne de første reserveanslagene. Det var da vi for første gang – med lett vantro – så milliardtallet. Og med mange spennende prosjekter som ligger foran oss, og gode kollegaer, så var det lett å si ja til letesjefjobben», sier Jahre. «At jeg har hørt navnet Wirkola nevnt et par hundre ganger får jeg finne meg i».

Da Lundin Norway ble startet i 2004 lovet Hans Christen Rønnevik ett betydelig funn hvert tredje år. Dette er en lovnad som er innfridd med god margin, og som også legger et visst press på etterfølgeren.

«Heldigvis gjorde vi jo funn både i fjor og året før», ler Halvor Jahre. «Men vi må fortsette å holde tempoet oppe. Vi må ha mot til å tørre å satse. Hvis vi ikke får lete, så finner vi heller ikke olje».

HC og Halvor gående_compressed