Til toppen

PUD for Johan Sverdrup godkjent

Lundin Norway har mottatt godkjenning for plan for utbygging og drift (PUD) for fase 1 for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

PUD for fase 1 for utbygging av Johan Sverdrup ble levert Olje- og energidepartementet 13. februar i år. Planen ble godkjent av Stortinget den 18. juni. Departementet har nå gitt partnerskapet sin endelige godkjenning.

Som en følge av lisenseiernes unitiseringsavtale og departementets godkjenning av PUD, har Lundin booket 2P reserver på 515 millioner fat oljeekvivalenter (Mboe) for hele feltutbyggingen, basert på en eierandel på 22,60 %.

Feltet vil bli bygget ut i flere faser. Fase 1 vil bestå av et feltsenter med fire plattformer som er knyttet sammen med broer.

Flere kontrakter er allerede tildelt for utbyggingen i fase 1, blant annet EPC-kontrakter for alle fire plattformdekkene. Aibel er tildelt kontrakten for boreplattformen, Kværner/KBR kontrakten for boligplattformen, mens fabrikasjonskontrakten for stigerørsplattformen og prosessplattformen er tildelt Samsung Heavy Industries, med Aker Solutions som ansvarlig for engineering (design) og innkjøp.

Løfteoperasjonen offshore for plattformdekkene skal utføres av Allseas, mens Kværner er tildelt kontrakt for bygging av stålunderstellet for stigerørsplattformen. Første stålkutting for understellet startet ved Kværner Verdal i juni.

Odfjell Drilling er tildelt kontrakten for boring av produksjons- og injeksjonsbrønner. Den første havbunnsrammen for boring ble installert på feltet tidligere denne måneden og vil bli klargjort til borestart i første halvdel av 2016.

Produksjon fra Johan Sverdrup er ventet å starte mot slutten av 2019.

Lundin Norway har en eierandel i feltet på 22,60 %. Statoil er operatør med en eierandel på 40,0267 %. Øvrige partnere er Maersk Oil med en eierandel på 8,44 %, Petoro med 17,36 % og Det norske oljeselskap med 11,5733 %.