Til toppen

Tildelt 4 nye lisenser

Lundin Norway tilbys 4 nye lisenser på norsk sokkel, hvorav 2 som operatør. Selskapets letesjef er meget godt fornøyd med tildelingen.

Regjeringen kunngjorde tirsdag hvilke selskaper som tilbys letelisenser i forhåndsdefinerte områder, TFO 2015. Lundin sikrer seg med dette nytt leteareal både i Nordsjøen og i Norskehavet. Selskapets letesjef sier seg meget godt fornøyd.

Halvor portrett_web«Vi leverte en spisset søknad for TFO 2015 tilpasset dagens oljepris, og vi har fått god uttelling,» sier letesjef, Halvor Jahre. «Dette gir oss mulighet til å beholde en balansert letestrategi hvor vi høster i kjerneområder nær infrastruktur og samtidig har spennende prospekter i mer uutforskede deler av sokkelen hvor vi kan skape nye kjerneområder», sier Jahre.

Regjeringen tilbyr andeler i lisenser til totalt 36 ulike selskaper, og viderefører dermed arbeidet med å opprettholde et mangfold i selskaper som driver utforskning og produksjon på norsk sokkel.

TFO-konsesjonsrundene omfatter modne områder på norsk sokkel. Utfordringene i slike områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger.

Lundin Norway tildeles disse lisensene:

PL815 med 40 % lisensandel og operatørskap

PL678SB med 20 % lisensandel

PL830 med 40 % lisensandel og operatørskap

PL831 med 20 % lisensandel