Til toppen

Edvard Grieg-feltet offisielt åpnet

Tirsdag ble produksjonsstart for Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen offisielt markert med olje- og energiminister Tord Lien til stede. Feltet og plattformen vil bidra med betydelige inntekter for det norske samfunnet i mer enn 20 år fremover. Funnet av Edvard Grieg la også grunnlaget for en utvikling som i dag er helt avgjørende for norsk olje- og gassindustri.

FirstOil_Kristin_Tord_omvisningEdvard Grieg ligger i kanskje det mest utforskede området av norsk sokkel, Utsirahøyden i Nordsjøen. Etter 40 år med leteaktivitet var området avskrevet av de aller fleste, inntil Lundin Norway gjorde det oppsiktsvekkende funnet i 2007. Edvard Grieg viste seg å være nøkkelen til å forstå hele området, og førte til flere funn. Deriblant gigantfeltet Johan Sverdrup, som Lundin påviste i 2010.

Norsk kvalitet
Edvard Grieg-feltet ligger 180 kilometer vest for Stavanger og er bygget ut med en bunnfast plattform med fullprosessanlegg. Oljen transporteres til Stureterminalen i Hordaland via Granerørledningen, mens gassen sendes i rør til Skottland.

Kværner ble tildelt byggekontrakten for både plattformdekket og understell, og det meste av byggearbeidene er gjort i Norge. Understellet kommer fra Kværner Verdal, mens utstyrs- og hoveddekksmodulene er bygget hos Kværner Stord. Boligkvarteret er bygget av Apply Leirvik på Stord, mens prosessmodulen ble levert fra Aker Solutions sitt verft i Egersund. Aker Solutions har i tillegg gjort designarbeidet (engineering) for plattformdekket.

-Mer norsk enn Edvard Grieg er det neppe mulig å bygge en oljeplattform, sier administrerende direktør i Lundin Norway Kristin Færøvik. –Og kvaliteten på leveransen er trolig like vanskelig å slå. Plattformen ble ferdigstilt til rett tid og innenfor kostnadsrammene. I oppstartsperioden har vi hatt en regularitet på hele 95 %. Det sier mye om kvaliteten på plattformen, og organisasjonen vår offshore, sier Færøvik.

Det viktigste funnet
Edvard Grieg ble funnet med det som var Lundin Norway sin aller første letebrønn på norsk sokkel. Det la grunnlaget for en formidabel organisk vekst for selskapet, som i dag er et komplett oljeselskap med aktiviteter innen utforskning, utbygging og produksjon.

Nå er driftsorganisasjonen klar for mer enn 20 års drift på plattformen.

Edvard Grieg er i seg selv et viktig funn og et viktig felt. Både for Lundin som operatør, men også for samfunnet. Det vil generere inntekter til staten på minst 20 milliarder. Men enda viktigere var betydningen funnet hadde for å forstå geologien og oljesystemene på Utsirahøyden. Uten Edvard Grieg hadde vi neppe funnet giganten Johan Sverdrup tre år senere.