Til toppen

Lundin inngår riggkontrakt

Lundin Norway har inngått kontrakt med Ocean Rig om bruk av boreriggen Leiv Eiriksson for leteboring i den sørlige delen av Barentshavet. Den første delen av kontrakten omhandler tre brønner, med oppstart i tredje kvartal i år.

Leiv Eiriksson er en halvt nedsenkbar borerigg (semi-submersible) som ble bygget i 2001 og startet sin første operasjon i 2002. Riggen har operert i farvannene rundt Canada og Grønland, og var i 2013 i bruk i Barentshavet.

Kontraktsverdien for de første tre brønnene er om lag 23,6 millioner USD, med opsjoner for ytterligere brønner. Først skal riggen gjøre såkalt re-entry boring på Alta III og Neiden, før den skal bore Filicudi i produksjonslisens PL533. Alle tre brønner ligger i området Lopphøgda i den sørlige delen av Barentshavet. Forventet oppstart for boreprogrammet er tredje kvartal 2016.

Selskapet Ocean Rig er et internasjonalt riggselskap med hovedkontor i Hellas. Ocean Rig opererer totalt 9 boreskip og to halvt nedsenkbare borerigger.

comp_IMG_4634

Josselin Gere (til høyre) fra Ocean Rig og Kristin Færøvik fra Lundin Norway ved kontraktssigneringen.