Til toppen

Vis oss ideen din!

Vi lyser ut en konkurranse der vi inviterer studenter til å dele gode ideer med oss. Tre finalister får presentere ideene sine under ONS i Stavanger til høsten, og vinneren får en tur til Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.

Alt starter med en idé. Noen som tenker litt annerledes, eller stiller seg spørsmålet «Kan vi gjøre dette på en annen og bedre måte?» Nå inviterer vi studenter i Norge, og norske studenter i utlandet, til å dele gode ideer med oss. En jury bestående av fagekstperter fra Lundin vil vurdere alle forslag og velge ut de tre beste som får presentere ideen sin i forbindelse med University Day under ONS, den store offshoremessen i Stavanger. Det aller beste bidraget premieres med en tur til Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.

Send din idé til [email protected] – Innleveringsfrist er mandag 1. august!

Vi tenker at gode ideer kan bli enda bedre når de deles med andre kloke hoder. Kanskje er det bare en liten justering som skal til for at ideen kan bli til en kommersiell suksess. I tillegg til å presentere ideen under en av verdens viktigste messer for olje- og gassindustrien får finalistene tilgang til Lundins fremste eksperter innen relevante fagområder som kan gi råd om hvordan man kan foredle ideen videre, hvordan en metode, teknologi eller et produkt kan tas i bruk i praksis, og hvilke aktører man eventuelt bør søke å samarbeide med.


Her er reglene
EG for WEBHvem kan delta i konkurransen?
Alle studenter ved norske studiesteder, eller norske studenter som studerer i utlandet.

Hva skal man sende inn?
Et bidrag skal maksimalt være én A4-side, eventuelt med skisser/tegninger i tillegg. Det skal inneholde en kort beskrivelse av hvilken utfordring ideen skal løse, og hvordan den virker.

Kan man delta som en gruppe?
Om man deltar som enkeltperson eller gruppe er opp til dere. Men hvis ideen velges ut til en finale må man nominere inntil to personer som deltar på ONS og eventuelt turen til Edvard Grieg.

Hvordan leverer man inn sin idé?
Alle bidrag skal sendes til [email protected] innen 1. august. Husk å føre opp en kontaktperson.

Vil Lundin Norway overta rettighetene til ideen min?
Nei! Vi skal ikke overta noen rettigheter til noen av forslagene som kommer inn. Vi vil tvert i mot kunne gi råd om hvordan man bør sikre seg for å unngå at noen «stjeler» din gode idé.

Hvilke områder eller utfordringer er relevant?
I prinsippet kan enhver ny idé som kan gjøre olje- og gassindustrien tryggere, mer miljøvennlig, mer effektiv eller kan redusere kostnader være relevant. Alt kan forbedres, også de tingene man i utgangspunktet er fornøyd med. Og en god idé trenger ikke å være stor – de store forbedringene over tid består ofte av mange små.

Hvilke kriterier bedømmes bidraget etter?
Vi vurderer potensialet i ideen, og i hvor stor grad den kan representere en forbedring. Vi vil verdsette evnen til å tenke nytt. Vi vil også vurdere en idé selv om den ikke er teknologisk gjennomførbar i dag.

Her er noen stikkord og områder som kan være aktuelle.
• Forbedret personellsikkerhet
• IOR/EOR
• Tolkning av seismisk data
• Enklere, raskere, rimeligere feltutbygginger
• Tiltak for å hindre utslipp
• Boreteknologi
• Bruk av teknologi utviklet for andre formål
• Mer effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner

web_godide2