Til toppen

Johan Sverdrup tar form – produksjonskapasiteten økes

Byggearbeidene for det enorme Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er i gang. I løpet av 2016 vil 14.000 mennesker ha sitt daglige arbeid på utbyggingsprosjektet, både i Norge og hos leverandører mange steder i verden. Gjennom arbeid med å optimalisere anlegget er produksjonskapasiteten i første fase økt til opp mot 440 000 fat per dag.

Det bygges stålunderstell og plattformdekk ved verftene som er involvert, og ute på feltet er boringen i gang. Første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen vil bestå av et feltsenter med fire integrerte plattformer. For å få alle elementer på plass slik at produksjonen kan starte mot slutten av 2019, har operatør Statoil og lisenspartnerskapet tildelt et stort antall kontrakter for design, bygging og øvrige tjenester.

Gjennom et omfattende arbeid for å optimalisere fase 1 anlegget, forventes det at man skal klare å øke produksjonskapasiteten i første utbyggingsfase fra om lag 380.000 fat oljeekvivalenter pr dag til opp mot 440.000 fat pr dag.

Fire stålunderstell
29. juni i 2015 startet byggingen av stålunderstellet til stigerørs-plattformen. Denne kontrakten ble tildelt Kværner Verdal tidlig i 2015, med påfølgende nye kontrakter gjennom fjoråret for stålunderstell til bore- og prosessplattformene. Kontrakt for gjenværende understell, nemlig utstyrs- og boligplattformen ble tildelt Dragados høsten 2015, og skal bygges ved verftet i Cadiz, Spania. Torstein Alm fra Lundin Norway er teknisk ansvarlig for oppfølging av dette understellet.

Fire plattformdekk
Den 15. februar i 2016 startet Aibel byggingen av plattformdekket til boreplattformen ved Aibel sitt verft i Haugesund. Dette ble markert ved at ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund startet maskinen som skjærer stålet til boreplattformen. Denne plattformen blir den første på feltsenteret som skal installeres sommeren 2018. Da starter arbeidet med innfasing av de forborede brønnene. Kontrakten for å bygge plattformdekket til boreplattformen ble tildelt Aibel i februar 2015.

Ved Kværner Stord verftet ble de de første stålplatene til det som skal bli boligplattformen kuttet 31. mars 2016. Dette ble markert med statsråd Tord Lien tilstede. Plattformen blir det største boligkvarteret på norsk sokkel, og vil ha kapasitet til å innkvartere hele 560 personer. Konsortiet Kværner og KBR ble tildelt kontrakten for prosjektering og bygging av dekket til Boligplattformen i juni 2015. Etter planen skal denne plattformen installeres andre kvartal 2019.

Sommeren 2015 ble Samsung Heavy Industries tildelt kontrakten for dekkene til Stigerørs- og Prosess plattformene. Dette er en fabrikasjonskontrakt, og Aker Solutions ble tidligere tildelt ingeniørarbeid og innkjøp av utstyrspakker for de to nevnte plattformene. Både Stigerørs- og Prosess plattformene skal fabrikkeres ved Samsungs verft i Sør-Korea, og skal være ferdigstilt for transport til Norge i løpet av 2018.

Arbeid til havs og på land
Bunnrammen til brønnene som nå blir forboret på feltet ble installert sensommeren 2015.  Forboringen med den halvt nedsenkbare dypvannsriggen Deepsea Atlantic startet 1.mars i 2016. Forboringsprogrammet omfatter boring av både oljeprodusenter og brønner for vanninjeksjon. Kontrakten for forboring ble tildelt Odfjell Drilling sommeren 2015.

Bore-, prosess- og bolig-plattformene skal alle installeres på Johan Sverdrup feltet med verdens største installasjons/løftefartøy, kalt Pioneering Spirit. Dette vil finne sted sommeren 2018 for boreplattformen, og sommersesongen 2019 for prosess- og bolig plattformene.

Olje og gass som produseres fra feltet skal transporteres til land. Stabilisert olje vil bli sendt i en 274 km lang ny oljerørledning til Mongstad terminal, og gass blir transportert via en ny 150 km lang gassrørledning til Statpipe, og videre til Kårstø.

Johan Sverdrup feltet skal driftes med kraft fra land. Det legges en egen strømkabel fra Kårstø for dette formålet. Anleggsarbeidet på Haugsneset, der omformerstasjonen skal plasseres, ble igangsatt i desember 2015.

Parallelt med utbyggingen av fase 1 jobber Statoil og partnerskapet med planer for utvikling av de videre faser, – der planen er å beslutte valg av utbyggingskonsept i løpet av 2016.

Johan Sverdrup er det største industriprosjektet i moderne tid i Norge og vil skape betydelige verdier for samfunnet fremover. I inneværende år vil det være omlag 14.000 personer som hver dag jobber med dette prosjektet. For Lundin Norway er dette det største og viktigste prosjektet i årene som kommer, og et eget prosjektteam er etablert for å følge opp arbeidet.