Til toppen

Viktig lisenstildeling for Lundin Norway

I forbindelse med den 23. konsesjonsrunden er vi tildelt andeler i 5 lisenser i Barentshavet – 3 av disse som operatør. Dette er en viktig tildeling for oss som selskap, men aller viktigst for olje- og gassindustrien i Norge. «Vi er vist stor tillit av myndighetene. Den skal vi forvalte på en god måte», sier Kristin Færøvik.

«Tildelingen viser at myndighetene har tillit til den jobben vi i Lundin Norway gjør. Vi har vært aktive i Barentshavet siden 2007, og kjenner spesielt Lopphøgda godt. Nå får vi lov til å utforske mer i dette området, og er også med som partner i svært spennende områder lenger øst. Det er en mulighet vi skal forvalte på best mulig måte for alle parter», sier Færøvik.

Det er mange år siden sist vi så en like viktig tildeling av areal på norsk sokkel. Tildeling av nytt leteareal vil alltid være viktig for å opprettholde aktivitet på norsk sokkel, og det er spesielt viktig i den perioden vi er inne i nå.