Til toppen

Ny seismikkteknologi klar for Barentshavet

Gjennom de siste to årene har geofysikerne hos Lundin Norway sammen med seismikkselskapet CGG utviklet en helt ny metode for innsamling av seismisk data. Metoden kalles TopSeis, og vil gi vesentlig bedre avbildning av undergrunnen. TopSeis vil være spesielt gunstig for relativt grunne reservoar, som for eksempel i Barentshavet.

Metoden går enkelt forklart ut på at to seismikkbåter opererer i tandem. Signalkildene til den ene båten plasseres rett over lyttekablene, og ikke foran som er det vanlige. For å få dette til må lyttekablene trekkes tilstrekkelig dypt i vannet til at båten med signalkilden kan seile over uten å komme i konflikt med kablene. En slik operasjon har tidligere vært ansett som ikke mulig å gjennomføre.

TopSeis gir mye større signalrefleksjon enn ved konvensjonell innsamling, og undergrunnen blir belyst med ti til femten ganger så mye signalenergi. Resultatet er en detaljert og kvantitativ avbildning av reservoarene.

Erfaring avgjørende
Ved konvensjonell innsamling av seismikk er signalkilden plassert foran lyttekablene, og trekkes av en og samme båt. Avstand og plassering fører til at en stor del av signalrefleksjonene ikke blir fanget opp. Og på grunn av den relativt flate vinkelen vil også mye av signalene «sprette av» i møte med havbunn og de ulike lagene i undergrunnen.

Havbunnsseismikk, der signalkilde og lyttekabler plasseres direkte på havbunnen, løser disse utfordringene, men er en svært mye mer kostbar metode.

Med TopSeis sendes signalene i en mye brattere vinkel ned i undergrunnen. Dette er spesielt gunstig for avbildning av reservoar som ligger relativt grunt. Metoden gir også mulighet til å dekke et stort areal i en enkelt operasjon, og er derfor mye mer kostnadseffektiv enn havbunnsseismikk.

Den største utfordringen ved utvikling av TopSeis var å finne metoder for å taue lyttekablene slik at de både kom i en optimal posisjon for å fange signalenergien, og samtidig gå dypt nok i vannet til å kunne plassere båten med signalkildene rett over.

CGG er trolig det selskapet med størst erfaring fra operasjoner der kabler går dypere i sjøen, og var derfor et naturlig valg da Lundin ville utfordre et seismikkselskap til å ta ideen om TopSeis fram til en gjennomførbar kommersiell metode.

Metoden er forbedret og testet i avanserte datamodeller, og tidligere i år ble det gjennomført vellykkede felttester utenfor Gabon i det vestlige Sentral-Afrika, og ved Frigg-Gamma feltet i Nordsjøen.

Klar for Barentshavet i 2017
I forbindelse med videre utforskning av Lopphøgda i Barentshavet skal Lundin i løpet av 2017 gjennomføre ytterligere seismisk innsamling i dette området. Resultatene fra utprøvingen av TopSeis er nå så overbevisende at vi vurderer å ta teknologien i bruk i fullskala for noen av disse prosjektene.