Til toppen

Tildeler tre kontrakter for Luno II

Lundin Norway har tildelt tilsammen tre studiekontrakter for en mulig utvikling av Luno II-feltet i Nordsjøen. Kontraktene er gitt til henholdsvis FORSYS Subsea, Heerema Fabrication Group, og Xodus med GE Oil and Gas og Emas Chiyoda Subsea som partnere.

De tre konseptstudiene skal vurdere ulike utbyggingsløsninger med tilkobling (tie-back) til Edvard Grieg-plattformen. De to studiene som utføres av FORSYS Subsea og Xodus med partnere skal vurdere utbygging med produksjonsløsninger på havbunnen. Disse kontraktene omfatter også løsninger for kabler, rørledning og stigerør for tilkobling til Edvard Grieg. I den tredje studien skal Heerema vurdere utbygging med en ubemannet brønnhodeplattform.

Hver av de tre studiene vil pågå i om lag fire måneder.

Luno II er en del av PL359 hvor Lundin er operatør med 50 % eierskap. Lisenspartnere er OMV (20 %), Statoil (15 %) og Wintershall (15 %). Luno II ble funnet i 2013, og det ble gjort et nytt mindre funn i Luno II North i 2015. I konseptstudiene som nå skal gjennomføres blir det vurdert både en utbygging av bare Luno II, men også en samlet utbygging med Luno II North.

Edvard Grieg-plattformen er designet som et feltsenter, og er dermed forberedt for å kunne ta i mot og prosessere hydrokarboner fra nærliggende felt. Luno II ligger om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet.