Til toppen

Vi skal ansette geofysiker og geolog

Vi har to ledige stillinger i reservoarutviklingsavdelingen som henholdsvis senior geofysiker og senior geolog. Søknadsfrist for begge stillinger er 13. november.

I stillingen som senior geofysiker vil du jobbe med tolkning av seismisk data og reservoarkarakterisering for vår portefølje av funn og felt. I utgangspunktet vil den som fyller denne stillingen jobbe med utviklingen av funnene Gohta og Alta i Barentshavet.

Som senior geolog vil du bl.a. jobbe med reservoarmodellering og reservoarkarakterisering. Også denne stillingen vil i utgangspunktet være knyttet til arbeidet med Gohta- og Altafunnene i Barentshavet. Derfor vil det være en fordel om du har erfaring med karbonater og karstifiserte reservoar.

Begge stillingene er plassert ved Lundin Norway sitt hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo.

Send elektronisk søknad via vår rekrutteringsportal.

Søk på stilling som senior geofysiker
Søk på stilling som senior geolog