Til toppen

Enkel løsning henter verdifull informasjon

Et knippe kreative Lundin-ansatte har laget et apparat som på en enkel måte gjør informasjon fra en kjerneprøve visuelt tilgjengelig. Nå deler vi denne kunnskapen med hele industrien. Det mener Lundin Norway er en del av samfunnsansvaret.

Ved å belyse snittflaten i steinen med ulike typer lys fra ulike vinkler får man digitale bilder som så kan prosesseres og analyseres i et dataprogram for blant annet å vurdere graden av porøsitet i reservoarsteinen.

Informasjon om porøsitet sier noe om hvor mye hydrokarboner som kan finnes i reservoaret. Enkelt sagt forteller porøsiteten hvor mye olje det er plass til i steinen. En utfordring med å anslå porøsitet er at man skal måle det som ikke er der, nemlig porer, hulrom og sprekker. Med det nye apparatet, som har fått navnet Cave Man, får man digitale bilder der disse strukturene trer mye bedre fram.

Seniorgeolog Harald Brunstad forklarer at apparatet består utelukkende av relativt billige og lett tilgjengelige komponenter. Han har sammen med Erik Hammer og Jørgen Borchgrevink utviklet Cave Man.

«I lokket på kassen har vi installert både ultrafiolette og infrarøde lyskilder, mens kjerneprøvene belyses med «vanlig» lys fra LED-lister montert i sidene», forklarer Brunstad. «Så har vi plassert et digitalkamera på toppen som tar bilder av steinen gjennom et hull. Ingen banebrytende ny teknologi altså, men når vi bruker dette på riktig måte henter vi ut verdifull informasjon fra steinen», sier han.