Til toppen

Sokkelens beste ettåring

Olje- og gassproduksjonen fra Edvard Grieg-plattformen startet for akkurat ett år siden. Siden da har produksjonen vært i gang 96 % av tiden. Det er etter all sannsynlighet ny rekord for en nybygd plattform på norsk sokkel.

Man må alltid regne med noen utfordringer forbundet med oppstart av en så kompleks installasjon som en oljeplattform er, og at det vil være flere perioder man ikke kan produsere olje og gass. Edvard Grieg skiller seg ut fra dette mønsteret ved at produksjonen har gått så godt som kontinuerlig siden oppstart 28. november 2015. Det produseres også mer olje og gass enn man har regnet med.