Til toppen

Markedet heier på Lundin

Markedsverdien for Lundin er høyere enn noensinne, og børsverdien har steget om lag 70 % i løpet av det siste året. Selskapet prises nå til mer enn 66 milliarder svenske kroner. Den desidert viktigste årsaken til utviklingen er lete- og utbyggingssuksessen på norsk sokkel.

Lundin Petroleum er notert på Stockholmsbørsen, men har mer enn 80 % av sin aktivitet i Norge. Lundin Norway har gjort en rekke betydelige funn av olje og gass på norsk sokkel som for eksempel Alta og Gohta i Barentshavet, og Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Og det største funnet på norsk sokkel siden 1980-tallet; Gigantfeltet Johan Sverdrup, som selskapet nå har 22,6 % eierandel i.