Til toppen

Alvheim, Volund og Bøyla

Feltene Alvheim, Volund og Bøyla ligger i det som kalles Alvheim-området i den sentrale Nordsjøen. De utgjør en viktig del av Lundin Norway sitt produksjonsgrunnlag. Alvheim- og Volund-feltene kom i produksjon i henholdsvis 2008 og 2010, og Bøyla-feltet kom i drift i januar 2015. Produksjonen fra alle tre feltene sendes til produksjonsfartøyet Alvheim FPSO, som […]

Feltene Alvheim, Volund og Bøyla ligger i det som kalles Alvheim-området i den sentrale Nordsjøen. De utgjør en viktig del av Lundin Norway sitt produksjonsgrunnlag. Alvheim- og Volund-feltene kom i produksjon i henholdsvis 2008 og 2010, og Bøyla-feltet kom i drift i januar 2015.

Produksjonen fra alle tre feltene sendes til produksjonsfartøyet Alvheim FPSO, som eies av partnerne i Alvheim-feltet. Helt siden oppstarten har både Alvheim- og Volund-feltet overgått alle forventninger med tanke på produksjonsnivå. Dette skyldes glimrende reservoaregenskaper og meget høy regularitet på Alvheim FPSO. Dagens estimat for totalt utvinnbare reserver (EUR) har økt ca. 75 % i forhold til PUD-estimatet grunnet økt forståelse av reservoaret, nye brønnlokasjoner og produksjonsoptimalisering .