Til toppen

Brynhild

Brynhild er et oljefelt som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 10 km fra grensen til britisk sokkel. Feltet ligger 55 km nordvest for Ula-feltet og 38 km nord for det britiske feltet Pierce.

Brynhild-feltet var Lundin Norway sin første feltutbygging som operatør. Det ligger i lisens PL148 hvor Lundin Norway ble operatør med 50 % eierandel i 2004. I dag er vår eierandel 51% mens Cape Omega har en eierandel på 49%.

Feltet ble påvist i 1992. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til Olje- og energidepartementet i august 2011 og godkjent av Stortinget i november samme år. Produksjonsstart fra Brynhildfeltet var i desember 2014.

Feltet er bygget ut som en undervannstilknytning til produksjonsskipet Haewene Brim FPSO på Pierce-feltet i britisk sektor. Subsea Production System (SPS) består av en Riser Base Manifold (RBM) installert ved produksjonsskipet samt et integrert bunnramme/manifold system installert på Brynhild.

Oljen fra Brynhild blandes med oljen fra Pierce-feltet og transporteres via et dynamisk stigerør til produksjonsskipet. Gassen fra Brynhild blir re-injisert i Pierce-feltet.

De totale investeringene for utbyggingen beløper seg til 6,7 milliarder NOK.