Til toppen

F&U – Innovasjon som samfunnsansvar

Gode ideer og nye løsninger er avgjørende for at vi skal kunne stadig forbedre oss. I Lundin starter dette arbeidet med våre ansattes skarpe hoder og en tilrettelegging for å dele all kunnskap som sitter i disse hodene.

Alle fremskritt, enten det dreier seg om ny teknologi eller bedre arbeidsmetoder, starter med en god ide. Det er likevel sjelden at en ny ide er fiks ferdig i det øyeblikket den legges fram. Den må modnes, bearbeides og gjerne endres litt før vi ender med noe som kan brukes. Og til det trengs mange kloke hoder.

Derfor er vi opptatt av å dele ideer og kunnskap. Både internt i selskapet, men også med eksterne. Som selskap er Lundin Norway involvert i svært mange forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner, akademia og kommersielle aktører. En viktig nøkkel for å lykkes med denne type samarbeid er at vi har en policy om ikke å eie patenter eller rettigheter til produkter eller teknologier. Ofte er resultatene små endinger eller forbedringer, mens vi noen ganger ender med helt nye produkter og teknologier.

For eksempel har vi tatt i bruk en ny type miljøovervåkningsradar på Edvard Grieg-plattformen som er utviklet i samarbeid med en teknologibedrift i Østfold. Og basert på ideen hos en av våre geofysikere er en helt ny teknologi for innsamling av seismisk data tatt i bruk på norsk sokkel.

På kort sikt ville vi ofte vært bedre tjent økonomisk med å beholde rettighetene til det vi har bidratt til å utvikle. Men i et lengre perspektiv tror vi gevinsten er større ved at vi bidrar til å gjøre olje- og gassindustrien i helhet litt tryggere, litt mer effektiv og litt mer lønnsom.

Vi ser på teknologiutvikling som en naturlig del av vårt samfunnsansvar.