Til toppen

Lundin Norway er tuftet på en eventyrlig letesuksess

Lundin Norway har mange og store funn på norsk sokkel. Denne suksessen kan tilskrives kompetente og erfarne letefolk som er gitt spillerom til å bruke kunnskapen sin på best mulig måte. Sammen gjør de oss til kanskje verdens beste leteselskap.

Å antyde at man er verdens beste bør man være forsiktig med, men vi gjør det likevel av to grunner.

 

Den første grunnen er resultatene. At så få mennesker skulle være i stand til å finne så mye olje og gass på norsk sokkel var det knapt noen som trodde da arbeidet ble startet i 2004. Kanskje med unntak av dem selv. Gruppen med erfarne letefolk jobbet ut fra ideen om at ny kunnskap, nye metoder og nye letemodeller ville gjøre det mulig. Historien viser at teoriene deres stemte.

Funn av blant annet Edvard Grieg og Johan Sverdrup på Utsirahøyden i Nordsjøen har revitalisert et av de mest modne områdene på norsk sokkel og gitt ny optimisme til hele den norske olje- og gassindustrien. Og med funn som Gohta og Alta i Barentshavet har vi fått bekreftet nye letemodeller og bidratt med viktig kunnskap som vi tror vil legge grunnlag for en ny og lønnsom epoke i nord.

 

Den andre grunnen er anerkjennelsen som våre letefolk får fra bransjekolleger i inn- og utland. Både som dyktige enkeltpersoner, men først og fremst som et team som oppnår usedvanlig mye sammen. Lundins eksperter innen geofag er ettertraktet som innledere og foredragsholdere ved konferanser. Selskapet deltar ofte i forskningsprosjekter som er relevante for alle sider av leteaktivitet. Og listen over tildelte priser og utmerkelser til både enkeltpersoner, og til selskapet som helhet, er lang.

Dette handler mye om å ha flinke folk på laget. Men det handler kanskje like mye om hvordan de jobber sammen. Informasjon er ikke forbeholdt noen utvalgte, men deles på tvers av kompetanseområder og prosjekter. Det skjer gjerne muntlig og øyeblikkelig. Letefolkene våre sitter i åpent kontorlandskap der det sjelden er stille. Her diskuteres problemstillinger, løsninger, og ikke minst nye ideer med én gang de dukker opp.

For å ivareta fordelene med å jobbe på denne måten har vi også valgt å ha et bredt spekter av spisskompetanse i egen organisasjon. Det gir grobunn for fruktbare, tverrfaglige diskusjoner og gode løsninger.