Til toppen

Produksjon

Lundin Norway har i dag en netto produksjon på mer en 85.000 fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonen kommer fra feltene Edvard Grieg og Brynhild som Lundin er operatør for, og de partneropererte feltene Alvehim, Volund, Bøyla, Ivar Aasen og Gaupe. Edvard Grieg bidrar med største netto produksjonen for Lundin Norway.

Edvard Grieg feltet ble satt i produksjon med «first oil» 28. november 2015. I god tid før oppstarten av ble driftsorganisasjonen gradvis bygd opp, med mål om å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon skal fungere og organiseres. Målsetningen var å ha de riktige personene, gode arbeidsforhold og en effektiv, slank og ubyråkratisk organisasjon med korte rapporteringslinjer.

Resultatet mener vi er en av sokkelens mest effektive driftsorganisasjoner. Siden oppstart har Edvard Grieg hatt en produksjonseffektivitet på over 92%, uten noen store sikkerhetskritiske avvik eller hendelser.

Edvard Grieg feltet tar inn produksjonen fra nabofeltet Ivar Aasen for ferdigprosessering før videre eksport. Plattformen er også forberedt for elektrisk kraft fra land med videre leveranse av elektrisitet til Ivar Aasen. Dette har medførte et omfattende og tett samarbeid med operatøren for Ivar Aasen-feltet både i prosjektering, planlegging og drift.

Videre bidrar driften av Edvard Grieg-feltet til at mange leverandørbedrifter knyttes opp mot den daglige driften i ett tett samarbeid med driftsorganisasjonen.

I dag har Edvard Grieg en samlet produksjonskapasitet på 145.000 fat olje per dag. Gassen eksporteres til SAGE-terminalen i Skottland, mens oljen sendes via Grane-rørledningen til Stureterminalen i Hordaland. Lundin utvikler i dag flere andre funn i området med tanke på tilknytning til Edvard Grieg.

Brynhild
Brynhild-feltet var Lundin Norway sin første feltutbygging som operatør. Feltet ble satt i produksjon med «first oil» 25. desember 2013. Feltet er bygget ut som en undervannstilknytning med rørledning til produksjonsskipet Haewene Brim FPSO på Pierce-feltet i britisk sektor. Oljen fra Brynhild blandes med oljen fra Pierce-feltet og transporteres via et dynamisk stigerør til produksjonsskipet. Gassen fra Brynhild blir re-injisert i Pierce-feltet.