Til toppen

Utvikling av felt, ikke innvikling…

En feltutbygging kan koste flere titalls milliarder kroner. Lundin følger noen enkle men ekstremt viktige prinsipper for å unngå forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

Alt starter med folkene. Avdelingen som jobber med feltutvikling og utbyggingsprosjekter i Lundin er ikke stor, men vi har noen av industriens mest kompetente og erfarne folk på laget. Folk som vet hva som skal til for at en utbygging kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte. I tillegg er de gitt betydelig beslutningsmyndighet.

Vår filosofi er at vi skal lede prosjekter effektivt gjennom systematisk arbeid og tilstedeværelse, og ta beslutninger basert på kunnskapen til den enkelte i nært samarbeid med våre kontraktører. På denne måten sikrer vi god kvalitet i leveransene våre.

Et annet viktig prinsipp gjelder bruken av standarder. Det finnes et stort omfang av nasjonale og internasjonale bransjestandarder for funksjonalitet og kvalitet på alle deler av en feltutbyggingsløsning på norsk sokkel. Lundin har som prinsipp i størst mulig grad å basere seg på NORSOK, men supplerer med andre relevante standardere der NORSOK ikke er dekkende.  Lundin arbeider aktivt for at standardene skal holdes oppdatert. Løsninger som ikke følger en standard blir ofte mye dyrere, og krever mer oppfølging. Edvard Grieg-plattformen ble bygget på standarder og leverandørspesifikasjoner- og ikke minst gode kontraktørers lange erfaring fra tilsvarende utbygginger på norsk sokkel.

Nettopp leverandørsamarbeid er et annet viktig prinsipp for oss. Ved en utbygging er valg av leverandører svært viktig. De må være i stand til å levere produkter og utstyr av god kvalitet, og de må levere til rett tid og til akseptabel pris. Lundin har lagt større vekt på erfaring og leveringsdyktighet enn mange andre oljeselskap, noe som har resultert i mange kontrakter til norske leverandører.