Til toppen

Oljefunn i Barentshavet

Lundin Norway har gjort et olje- og gassfunn på Lopphøgda i Barentshavet. Funnbrønnen er boret i prospektet Filicudi som ligger i lisens PL533. Filicudi ligger om lag 160 kilometer utenfor Finnmarkskysten nordvest for Hammerfest.

Funnbrønnen traff et 129 meter tykt reservoar i sandstein. 63 meter av dette inneholder olje, mens 69 meter inneholder gass. Foreløpige estimat viser at reservoaret kan inneholde mellom 35 og 100 millioner fat oljeekvivalenter.

I øyeblikket bores det et sidesteg i Filicudi for å innhente ytterligere informasjon om reservoaret.