Til toppen

Gode ideer ga uttelling

-Et minne for livet! Slik oppsummerte de tre vinnerne av Lundins idékonkurranse turen til Edvard Grieg. Besøket på plattformen var førstepremien i konkurransen.

Lundin Norway lyste ut konkurransen «Vis oss ideen din» der studenter kunne sende inn ideer til hvordan olje- og gassindustrien kan bli mer effektiv, lønnsom, sikker eller miljøvennlig. Studentene Tonje Bjerga, Wonmin Jeong og Jørgen Ernstsen leverte de beste ideene og fikk både tilgang til fagekspertise for å videreutvikle ideene sine, og de fikk ikke minst en eksklusiv tur til Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.

Behøver nye ideer
-Vår industri er helt avhengig av kloke hoder med nye ideer for å kunne utvikle oss, sier administrerende direktør i Lundin Norway Kristin Færøvik. -Motivasjonen vår for å gjennomføre en slik konkurranse er derfor todelt. Vi er sikre på at unge mennesker har ideer som vi i industrien ikke har tenkt på før. Aller viktigst for oss er likevel å verdsette evnen til å tenke nytt og annerledes, sier Færøvik.

Og finalistene i konkurransen traff blink. Faktisk var finalebidragene så gode at juryen valgte å utrope alle tre som vinnere.

-Ideene var knakende gode, og i tillegg innen svært ulike fagområder. Derfor var det bortimot umulig å sammenligne og rangere de mot hverandre, sier Kristin Færøvik.

En drømmedag
Dermed fikk alle tre førstepremien der hoveddelen var en eksklusiv tur til Utsirahøyden i Nordsjøen og besøk på produksjonsplattformen Edvard Grieg og boreriggen Rowan Viking. Med mindre man har en jobb som offshorearbeider er dette steder de færreste noen gang får besøke. For Tonje, Wonmin og Jørgen var det første gang de fikk oppleve dette.

-Det å fly ut med helikopter tidlig på morgenen mens det ennå var mørkt, og se riggene som lyser opp i området var veldig flott – helt nydelig, sier Tonje Bjerga som er masterstudent i petroleumsfag ved NTNU.

Wonmin Jeong er enig. –Det er første gang jeg flyr helikopter, det er første gang jeg får besøke en oljeplattform. Og kanskje er jeg den første koreaneren som besøker Edvard Grieg også, sier Wonmin med et smil. Han går på ingeniørstudiet ved Universitetet i Stavanger, og har tatt med seg det Sør-Koreanske flagget for å dokumentere besøket. Om bord på Edvard Grieg ble de tre tatt imot av plattformsjef Per-Johan Fallrø som også var guide for dagen. Full omvisning på plattformen stod på programmet. Studentene fikk en innføring i alt som skjer om bord på installasjonen, fra overvåkning og produksjonsstyring i kontrollrommet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid som planlegges og gjennomføres på de ulike delene av plattformen.

To plattformer på en dag
Produksjons- og injeksjonsbrønner på Edvard Grieg bores med riggen Rowan Viking. For å gjøre denne jobben ligger riggen helt inntil Edvard Grieg-plattformen. Dermed fikk konkurransevinnerne også anledning til å komme om bord på en borerigg mens boreoperasjonen pågår.

Dette var en bonus som Jørgen Ernstsen satte pris på. Han er i gang med en doktorgrad innen maritime operasjoner ved Høyskolen i Sørøst-Norge. Det effektive samspillet mellom de ulike funksjonene på boredekket kan sies å være hans forskningsfelt i praksis.

-Utrolig fascinerende å se. Jeg har lest mye om sikkerhet og prosedyrer, og operasjonell drift. I dag har jeg fått bekreftet mye av dette i praksis, sier Jørgen Ernstsen. –Spesielt spennende var å se jobben som gjøres på boredekket – samspillet mellom menneskene, og hvordan de bruker utstyr og teknologi for å gjennomføre en så komplekst og vanskelig oppgave som en boreoperasjon er, sier Ernstsen.

Faglig oppfølging
De tre finalistene i Lundins idékonkurranse fikk presentere forslagene sine for et stort publikum under et arrangement på oljemessen ONS i Stavanger sist høst. Her ble også vinnerne kåret. Og som en del av premien har vinnerne fått oppfølging fra fageksperter i Lundin.

-Å få ta del i dette opplegget har vært en fantastisk mulighet, sier Wonmin Jeong. –Jeg har blitt kjent med industrien på en måte som det er få forunt å oppleve, og jeg vil si at det rett og slett har gitt meg en karriereplan.

Etter konkurransen har Wonmin Jeong fått bistand fra universitetet til å vurdere mulighetene for å patentere sin idé. -Jeg vil på det sterkeste oppfordre studenter til å delta på neste utgave av idékonkurransen, sier Jeong.

Ny konkurranse i 2017
For ny konkurranse blir det. Erfaringene fra den første utgaven av idékonkurransen er så gode at Lundin Norway har besluttet å kjøre en ny runde også i år. Vi har innledet samarbeid om dette med Norsk Petroleumsforening

De beste ideene skal plukkes ut til høsten, og tre finalister får presentere ideene sine ved et arrangement i Oslo i oktober der mange som jobber med teknologi og innovasjon i olje- og gassindustrien er til stede.