Til toppen

Honnør til Lundin og til oljeindustrien

Olje- og energiminister Terje Søviknes møtte de ansatte i Lundin Norway fredag. Han ga honnør for den aktiviteten selskapet har bidratt med på norsk sokkel i form av funn og produksjon.

Lundin har siden starten i 2004 hatt en eventyrlig vekst basert på egne funn og utbygginger. Selskapet boret sin første letebrønn i 2007, og ingen andre selskap har siden funnet mer nye ressurser på sokkelen. I dag er Lundin den femte største oljeprodusenten i Norge.

Søviknes påpekte hvor viktig dette har vært, og fortsatt er, for norsk petroleumsindustri som helhet.

-De om lag 200 000 som går på jobb hver eneste dag skaper enorme verdier til fellesskapet. Lundin Norway har bidratt til at 14 000 av disse kan jobbe i utviklingen av Norges største industriprosjekt, Johan Sverdrup. Uten Lundin hadde ikke dette vært mulig, siden funnet ble gjort av nettopp dette selskapet tilbake i 2010, sa Terje Søviknes.

Han pekte også på det viktige bidraget utbyggingen av Edvard Grieg har bidratt med for å sikre aktivitet og arbeidsplasser for norsk leverandørindustri.

Ministeren fikk også se kopien av kontrollrommet på Edvard Grieg-plattformen som er bygget ved Lundin Norway sitt hovedkontor på Lysaker, og han fikk en oppdatering fra den pågående boreoperasjonen i Barentshavet.