Til toppen

Skal gjøre flere prosjekter lønnsomme

Lundin Norway og TechnipFMC inngår samarbeidsavtale som skal gjøre flere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel lønnsomme. Kompetansen i begge selskapene skal utnyttes bedre for å finne de smarteste løsningene.

Selskapene legger opp til en ny kontraktsform hvor TechnipFMC skal gjennomføre både tidligfasearbeidet og selve utbyggingsprosjektet i subsea tie-in-prosjekter, og jobbe basert på sine egne spesifikasjoner.

Lundin skal gi leverandøren tilgang til sin organisasjon for å avdekke eventuelle tekniske utfordringer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Samtidig skal prosjektteamet i Lundin være en liten, men effektiv gruppe.

-Et av våre viktigste bidrag er å vise leverandørene tillit, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway.

-Vi må stole på at de kan levere god kvalitet uten at vi må bygge opp en organisasjon som skal henge over skulderen til TechnipFMC. Det er helt sikkert mer interessant for leverandørene å gjøre det de kan, enn å bli kontrollert på om de kan det de gjør, sier Færøvik.

Ved å la kontraktøren være med på å utforme leveransespesifikasjonene så kan leverandøren foreslå optimaliserte løsninger tidlig. Dette reduserer også faren for kostbare endringer sent i prosjektet.

Bort med alle skott
Mange tekniske utfordringer man har sett i tidligere prosjekter kunne vært unngått eller løst mye tidligere dersom riktig kompetanse hadde vært involvert på et tidligere tidspunkt, eller dersom ulike disipliner hadde kommunisert bedre.

-Derfor var det et krav da vi skulle velge kontraktør at de hadde kompetanse i egen organisasjon både på produksjonssystemer på havbunnen, og alle kabler og rør som kobler feltet til en plattform, sier Kristin Færøvik. –Allerede der har vi eliminert en mulighet for at to selskaper skylder på hverandre, sier hun.

Som operatør og kunde skal Lundin gi tilgang til all relevant kunnskap og kompetanse. Og leverandørselskapet skal gis langt større innsyn i både teknisk og kommersiell informasjon som operatøren har om prosjektet enn hva som har vært vanlig tidligere.

-Selve kontrakten er utformet slik at begge parter har egeninteresse i at feltet blir lønnsomt. Da er det også viktig at alle vet hvilke konsekvenser teknisk design og utforming gir kommersielt, sier Færøvik.

I praksis betyr det at TechnipFMC blir involvert også før FEED-fasen. En slik åpenhet skal sikre at man finner de optimale tekniske løsningene.

-Vi skal velge løsninger som ivaretar ytelse og sikkerhet, men samtidig unngå overdimensjoneringer. Det skal vi få til ved å snakke bedre sammen, sier Kristin Færøvik.

Stort potensiale
Med denne samarbeidsavtalen tar Lundin Norway ett skritt videre i sin måte å jobbe sammen med leverandører på. Dette er en videreføring av modellen som med stor suksess ble brukt på utbyggingen av Edvard Grieg feltet.

På sikt håper vi at Edvard Grieg som feltsenter vil få flere tie-in prosjekter som er modnet frem under denne samarbeidsavtalen. Nå ser vi på både Luno II og Rolvsnes som mulige kandidater.